Patientens röst – den patografiska genren i historisk belysning

Jonatan Wistrand

Sammanfattning


’Patografi’ är beteckningen på en relativt ung och snabbt växande litterär genre. Syftet med denna artikel är att introducera den patografiska genren och att lämna ett bidrag till förståelsen av dess historiska uppkomst. Tre omvälvningar i skolmedicinen vid 1800-talets slut och 1900-talets början lyfts fram som betydelsefulla för den patografiska genrens framväxt: sanatoriernas tillkomst, stigmatiseringen av tuberkulosen och den tilltagande objektifiering av patienten som följde på den medicinska vetenskapens framsteg.


Nyckelord


Patografi; Framväxt; Medicinsk Humaniora; Tuberkulos; Sanatorium

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!