Den radikala medicinska traditionen i historisk belysning

Abstract

Det finns i medicinhistorien åtskilliga personligheter och epoker som har förknippats med radikal medicin om man med detta menar en kritisk och nydanande medicin som inte bara kritiserat förlegade medicinska uppfattningar utan även sociala missförhållanden förknippade med ohälsa. Med denna breda definition kan det vara av intresse att skildra några centrala gestalter och deras samtid med syftet att lära från historien och de utmaningar som olika läkare och andra inom vården ställts inför.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.