Vol 96 Nr 2 (2019): Hälsa är konst
Hälsa är konst
Temaredaktör: Ann Magnusson

Tema: Hälsa är konst

Ann Magnusson
145-151
Hälsa är konst: Inledning
PDF
Jeroen Boomgaard
152-161
Public as Practice
PDF
Åsa Stjerna
162-169
Att skapa ett sammanhang: Ett platspecifikt perspektiv på konstnärlig praktik kopplat till hälsa
PDF
Johanna Willenfelt
170-178
Hälsa som praktik: En reflektion över relationen mellan begreppet hälsa och konstnärlig metod utifrån premissen om ett bejakande förhållningssätt till smärta
PDF
Madelene Gunnarsson
179-182
Jag ville se vad som fanns bortom Pyrenéerna: Intervju med konstnär Nacho Tatjer
PDF
Ann Magnusson
183-187
Things that make you think about other things: Om konstnären Morag Myerscough och hennes uppdrag i offentliga miljöer
PDF
Claudia Pollmann
188-192
Art is health
PDF
Lisa Stålspets
193-199
Konstnärshemmet
PDF
Angelika Dahl Serritzlew
200-210
Kunstens potentiale i sundhedsvæsenet: Hvordan kan kunstoplevelsen støtte patienter og pårørende i deres aktuelle udfordringer under ophold på Rigshospitalets patienthotel?
PDF
Elke Krasny
211-216
On the Art of Healing: Simone Leigh’s The Waiting Room
PDF
Ann Magnusson
217-221
Unikt konstpedagogiskt samarbete i vårdmiljö
PDF
Madelene Gunnarsson
222-225
Jag känner ett ansvar för att Medvaro ska fortleva. Samtal med Karin Thalén, direktör Stockholms Sjukhem
PDF
Madelene Gunnarsson
226-229
Tillblivelsen sker i mötet med en annan människa: Samtal med Ann Magnusson, projektledare för Medvaro
PDF
Lena Eriksson
230-233
Varför har Nationalmuseum deltagit i projektet Medvaro
PDF
Jeanette Rangner Jacobsson
234-249
Konststunder - nycklar till fördjupade samtal
PDF
Madelene Gunnarsson
250-251
Konsten har berört mig själsligt, kroppsligt och känslomässigt
PDF
Madelene Gunnarsson
252-261
Det är inte lätt att vara människa. Men det kan vara roligt!
PDF
Sophie Allgårdh
262-266
Ett steg in i samtidskonsten
PDF
Jonna Lappalainen
267-280
Existentiell betydelse av konst i vården: Utdrag ur föredrag på Stockholms Sjukhem den 23 november 2017 av Jonna Lappalainen
PDF
Marcia Sá Cavalcante Schuback
281-286
Om tröttheten: Trashstone 569 av konstnär Wilhelm Mundt
PDF
Madelene Gunnarsson
287-291
Medverkande i temadelen
PDF

Krönika

Bengt Starrin
292-296
Har samhället blivit för tråkigt?
PDF