Hälsa är konst: Inledning

Ann Magnusson

Sammanfattning


Välkomna till ett nytt nummer av Socialmedicinsk Tidskrift, denna gång på temat Hälsa är konst!

   Utgångspunkten är hälsan, sedd ur ett existentiellt perspektiv. Vad innebär det att vara människa och uppleva sig som en individ bland andra? Många upplever idag världen som alltmer fragmenterad och komplex, och kan sakna upplevelser av mening och tillhörighet. Hur kan konsten bli en närvarande kraft i en tid som vår?

   


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!