Existentiell betydelse av konst i vården: Utdrag ur föredrag på Stockholms Sjukhem den 23 november 2017 av Jonna Lappalainen

Jonna Lappalainen

Sammanfattning


Existentiell betydelse av konst i vården. Utdrag ur föredrag på Stockholms Sjukhem den 23 november 2017 av Jonna Lappalainen.                                                         

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!