Att skapa ett sammanhang: Ett platspecifikt perspektiv på konstnärlig praktik kopplat till hälsa

Åsa Stjerna

Sammanfattning


 Betraktelse kring den konstnärliga processen kring ljudverket Himmel nedtagen för Sahlgrenska universitetssjukhuset (2017) av Åsa Stjerna.


Nyckelord


konst, ljudverk, sonisk gestaltning, vård, väderdata

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!