Hälsa som praktik: En reflektion över relationen mellan begreppet hälsa och konstnärlig metod utifrån premissen om ett bejakande förhållningssätt till smärta

Johanna Willenfelt

Sammanfattning


En reflektion över relationen mellan begreppet hälsa och konstnärlig metod utifrån premissen om ett bejakande förhållningssätt till smärta.

Nyckelord


Hälsa, smärta, konstnärlig metod, Nietzsche, genus

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!