Vol 90 Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD
ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD
Temaredaktör: Ylva Ginsberg

Ledare

Ylva Ginsberg, Bo J A Haglund
305-315
ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser
PDF

Tema: ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser

Lotta Abrahamsson
316-318
ADHD – Hjälp eller stjälp?
PDF
Annika Brar
319-327
Livet med ADHD - konsekvenser och inifrånperspektiv
PDF
Hanna Edebol, Torsten Norlander
328-335
Perspektiv på utredning och diagnos vid ADHD
PDF
Madeleine Michaëlsson
336-338
Kritiska rön om ADHD-diagnostisering
PDF
Lars Jacobsson
339-346
Evidens för diagnostik och behandling av ADHD – Om ett SBU-projekt
PDF
Jan-Olov Larsson, Tobias Edbom
347-351
BUSA ett nationellt kvalitetsregister över ADHD och dess behandling
PDF
Tatja Hirvikoski
352-363
Psykologiska behandlingar för vuxna med ADHD
PDF
Annika Brar
364-366
Vårdprogram leder till bättre insatser för personer med ADHD
PDF
Annika Remaeus, Maria Hentschke, Mårten Gerle
367-371
Vägledning inom adhd arbetas fram av Socialstyrelsen
PDF
Sauli Suominen
372-395
Polariseringen kring begreppet adhd – från konflikt till en gemensam förståelse
PDF
Henrik Larsson, Paul Lichtenstein
396-398
Vuxna med ADHD begick färre brott när de fick medicin
PDF
Ylva Ginsberg
399-409
Kan onda cirklar brytas? Om ADHD med antisocialitet och ADHD-behandling på Norrtäljeanstalten.
PDF
Ingvar Nilsson, Eva Nilsson-Lundmark
410-423
ADHD ur ett socioekonomiskt perspektiv
PDF
Jörgen Lundälv
424-431
Aktörer och samordningserfarenheter om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar –översikt av erfarenheter från Danmark
PDF
Nåkkve Balldin, Kenth Hedevåg
432-441
En skola som hjälper eller stjälper? ADHD ur ett pedagogiskt perspektiv
PDF
Sam Nordfeldt, Ann Fristedt, Per A Gustafsson
442-453
Att lyckas med ADHD – en skolbaserad utrednings- och stödmodell
PDF
Martina Kopra, Anki Sandberg
454-461
Riksförbundet Attention - med syfte att främja rättigheterna för personer med NPF
PDF

Forskning och teori

Anita Boij, Per Tillgren
471-480
Tobaksfri grundskola – fem år senare
PDF

Debatt

Gunnar Ågren, Christer Hogstedt, Bernt Lundgren, Per-Olof Östergren
481-483
Regeringens folkhälsopolitik på villovägar
PDF
Barbro Norrström Mittag–Leffler
484-486
Angående vårdvalsreformen gällande palliativ vård i Stockholm
PDF
Jan Halldin
487-491
Läkare och sjuksköterskor som blir patienter avslöjar allvarliga vårdbrister
PDF

Övrigt

Bo J.A. Haglund
493
Kurser och konferenser
PDF
Bo J.A. Haglund
494
Intressanta nya publikationer
PDF