Riksförbundet Attention - med syfte att främja rättigheterna för personer med NPF
PDF

Nyckelord

NPF
ADHD
Aspergers Syndrom
intressepolitik
funktionsnedsättning
intresseorganisation
barn
Tourette
projekt
information
lokala föreningar
spridning
påverkan
mänskliga rättigheter

Abstract

Sammanfattning

Riksförbundet Attention är en icke-statlig, ideell organisation för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionshindnedsättningar (NPF) med syfte att uppmärksam och främja rättigheterna för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras familjer.

Attention förespråkar de rättigheterna på alla i nivåer, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Genom en mängd informationskanaler, projekt, lokalt arbete och expertgrupper så som Kunskapsrådet[1], medverkan i seminarier, konferenser och forum är vår förhoppning att på så sätt minska de sociala medicinska konsekvenserna för våra målgrupper.

 

Abstract

The Swedish National Association Attention is a non-governmental, non-profit organization for children, adolescents and adults with neuropsychiatric disorders such as ADHD, Aspergers- and Tourette syndrome.

The purpose of Attention is to advance the rights of people with neuropsychiatric disorders and their families, and advocate on every level throughout our society and to help our members to improve their quality of life and reach their full potential. The main aims of Attention is to provide knowledge and information through seminars etc. regarding the difficulties that people with neuropsychiatric disorders are faced with in today’s society. Attention believes that it is only through knowledge that a person can be proactive.

To conduct educational activities aimed at educational, health and social care practitioners, encouraging parents and professionals to work together for the benefit of the person concerned and by increasing the awareness of politicians and authorities regarding questions concerning people living with neuropsychiatric disorders. We are also collecting and distributing the latest medical and psychological research to Attention´s members, professionals and society and create local networks and support groups with the objective of supporting the disabled and their relatives. Attention also participates on a national and international level to further the dissemination of knowledge about neuropsychiatric disorders.


[1] Attentions olika arbetsgrupper däribland Kunskapsrådet, http://www.attention-riks.se/index.php/om-oss-submeny/arbetsgrupper.html

 

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.