Att lyckas med ADHD – en skolbaserad utrednings- och stödmodell

Sam Nordfeldt, Ann Fristedt, Per A Gustafsson

Sammanfattning


Att lyckas i skolan är en stark skyddsfaktor för utsatta barn. Artikeln beskriver en skolbaserad utrednings- och stödmodell för elever med inlärningsproblem. Modellen underlättar samverkan nära eleven och förstärker neuropsykiatrisk kompetens hos pedagogerna. En stor andel av elever med ADHD-problematik kan upptäckas och få pedagogiskt stöd i sin ordinarie klass när neuropsykiatrisk kompetens finns hos pedagogerna, färre elever behöver då specialklass. Deskriptiva data från 198 elever med diagnosen talar för att skolprestationer kan förbättras med sådana insatser, oberoende av medicinering för ADHD. Skolbaserade interventioner för målgruppen bör utvecklas och utvärderas i större utsträckning.


Nyckelord


ADHD, skola, stöd, specialpedagogik, inkluderande förhållningssätt, kunskapsspridning

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!