Vol 90 Nr 2 (2013): Socialt hållbar utveckling - fokus på empati, compassion och altruism
Socialt hållbar utveckling - fokus på empati, compassion och altruism
Temaredaktör: Walter Osika

Tema: Socialt hållbar utveckling - fokus på empati, compassion och altruism

Jakob Eklund
214-221
Empati som känsla, förståelse och omsorg
PDF
Christina Andersson, Sofia Viotti
222-226
Introduktion till Compassionfokuserad terapi och Compassion Mind Training
PDF
Katja Bergsten
227-230
Självmedkänsla – en vän i nöden
PDF
Maria Arman, Arne Rehnsfeldt
231-240
DEF – Det existentiella förbandet – betydelsen av medkänsla i omhändertagande efter katastrof
PDF
Eva Bojner Horwitz
241-251
Empati, kultur och spegelneuron
PDF
Urban Karlsson, Marika Thörn
252-260
Diskussionsforum på internet för hanteringen av emotionella frågor
PDF
Robin Teigland, Paul Di Gang, Zeynep Yetis
261-267
Nya former av entreprenörskap – exempel från internet
PDF
Amy Rader Olsson, Hans Westlund, Pardis Nabavi Larijani
268-273
Socialt kapital och innovation: ett rumsligt perspektiv
PDF
Karl Henrik Robèrt, Walter Osika, Merlina Missimer
274-281
Att planera för social hållbarhet på ett systematiskt sätt
PDF