Diskussionsforum på internet för hanteringen av emotionella frågor

Urban Karlsson, Marika Thörn

Sammanfattning


Studien undersöker genom kvalitativa intervjuer och genomgång av tidigare forskning vilka sociala och emotionella faktorer som gör en självhjälpsgrupp online meningsfull för de ungdomar som sökt sig dit. Faktorer som delade erfarenheter, empati och internets egenskaper upplevs ha mening och därmed även bidrar till gruppens fortsatta existens. Till sist diskuteras om och i så fall hur professionella bör närma sig internets sociala forum.


Nyckelord


Självhjälpsgrupp, webbaserad, Ungdomar, Empati, Responsivitet

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!