Vol 89 Nr 4-5 (2012): Socialt kapital och hälsa. Socialt kapital i socialmedicinsk forskning i Sverige
Socialt kapital och hälsa. Socialt kapital i socialmedicinsk forskning i Sverige
Temaredaktör: Martin Lindström

Engelska artiklar

Antony Morgan, Bo J.A. Haglund
441-567
Researching social capital for young people’s health
PDF