Vol 86 Nr 4 (2009): Suicidprevention och trygghet
Suicidprevention och trygghet

Ledare

Jan Beskow, Bo Runeson
303-304
Suicidprevention och trygghet
PDF

Tema: Suicidprevention och trygghet

Dag Tidemalm, Bo Runeson
305-312
Suicid efter suicidförsök – prognosen beror på psykiatrisk diagnos
PDF
Margareta Samuelsson, Lena Eidevall, Lil Träskman-Bendz, Agneta Öjehagen, Ralf Jensen
313-323
Unga inneliggande patienter med självdestruktivt beteende
PDF (English) PDF
Stian Biong
324-331
Metaforer noen dør med
PDF
Helena Rådbo, Ragnar Andersson
332-341
Suicid och suicidprevention inom järnvägstrafik
PDF
Maria Larsson
342-343
Ett år efter folkhälsopropositionen – hur har det gått?
PDF
Georg Schjelderup, Randi Andenæs, Nils Petter Reinholdt
344-353
Selvmordsforebygging ved regionalt senter i helseregion øst i Norge
PDF
Conny Brandell, Else-Marie Törnberg, Jakob Lindkvist
354-363
Svenska kyrkans arbete med suicidprevention
PDF
Margit Ferm
364-377
Organiserad suicidprevention - Ett inlärningsperspektiv och en projektkatalog
PDF