Metaforer noen dør med

Stian Biong

Sammanfattning


En tilnærming til levde erfaringer basert på et innsideperspektiv kan åpne for forståelse og kunnskap om fenomenene slik de er opplevd. Hensikten med artikkelen er å beskrive, undersøke og tolke metaforer om opplevelsen av seg selv hos yngre norske menn med heroinavhengighet og selvmordsadferd, samt å bidra til at subjektive erfaringer vurderes som et grunnlag for kunnskap i tilfriskningen. Analysen av metaforene konstruerte tre tema; å være isolert, å være nær punktet uten returmuligheter og å fortsatt være på grensen. Den helhetlige forståelsen kan tolkes som å leve med en balanse mellom å være offer eller aktør. I tilfriskningsprosessen kan økt oppmerksomhet rettet mot klientens metaforiske språk om opplevelsen av seg selv brukes som et bidrag i en flerfaglig vurdering av selvmordsrisiko.

By attending to the symbolic language of metaphors in personal narratives from men living with heroin abuse and suicidal behaviour, the purpose of this study was to describe, explore and interpret the individual experiences of meaning and shifting sense of self inherent in the process of these phenomena over time. Three themes were identified; the meaning of being isolated, the meaning of being close to the point of no return, and the meaning of still being on the edge. The comprehensive understanding of the findings was formulated as balancing being a victim or an agent. Shifts in the sense of self, communicated by the use of metaphors, possibly reflecting shifts in a gradual suicidal ideation, could form an important part for recovery, and of the clinical evaluation of suicide risk by the treatment team.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!