Icke som en annan människa – Psykisk sjukdom i mötet mellan psykiatrin och lokalsamhället under 1800-talets andra hälft.

Andreas Wilhelmsson

Fulltext:

PDF (English) PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!