Ett år efter folkhälsopropositionen – hur har det gått?

Maria Larsson

Sammanfattning


Äldre- och folkhälsoministern svarar på tre frågor


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!