Vol 94 Nr 1 (2017): Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken
Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken
Temaredaktörer: Torkel Falkenberg, David Finer, Bo J A Haglund.

Forskning och teori

Charlotta Thodelius, Jörgen Lundälv
82-89
Från omognad till risk - kontroversen om ADHD i två medicinska tidskrifter
PDF

Recensioner

Jörgen Lundälv
90-91
Handledning och framtidens forskare
PDF

Krönika

Bengt Starrin
94-96
”When you’re smilin’…
PDF