Vidarkliniken och den antroposofiska medicinen

Ursula Flatters

Sammanfattning


Vidarkliniken med sin vackra arkitektur erbjuder integrativ vård och rehabilitering med en antroposofisk inriktning i första hand för patienter med cancersjukdomar, stressrelaterad ohälsa och kroniska svåra smärttillstånd. Vården är hälsoinriktad, där hälsa ses som ett komplext tillstånd av välbefinnande även på en existentiell nivå. Därmed är även sjukdom och läkning komplexa och kan inte reduceras till bara biologiska parametrar. Relationen till bl.a. sjukvårdpersonal spelar en stor roll för tillfrisknandet. Kroppen uppfattas som en helhet som är ”levd”, d.v.s. är och uttrycker personen. Terapier inkluderar beröring liksom konstterapi och existentiella samtal utöver konventionella insatser. Antroposofiska läkemedel används i syfte att stödja självläkningen och utgör ett komplement till skolmedicinen. Patienten blir nära omhändertagen men förväntas också medverka i sin rehabiliteringsprocess. Terapierna bygger på en utvidgad syn på hälsa, sjukdom och läkning och beskrivs i fyra steg som innebär att patientens upplevelse och symptom integreras med kvantitativa biologiska parametrar. Internationellt är antroposofisk medicin som terapiriktning särskilt etablerad inom barnmedicin, rehabilitering, mistelbehandling och rehabilitering av patienter med cancer samt omvårdnad, inte minst i livets slutskede. Debatten om de antroposofiska läkemedlens ställning var hård och väckte frågan om den integrativa medicinens vara eller icke vara inom hälso- och sjukvården i Sverige.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!