Plats för existensen: En fallstudie från antroposofisk rehabilitering vid långvarig smärta

Johanna Hök Nordberg, Maria Arman

Sammanfattning


Syftet med studien var att genom en enskild berättelses nyanser uppnå ökad förståelse av upplevelsen av antroposofisk rehabiliterande vård vid långvarig smärta. Den kliniska kontexten för studien var sjukhuset Vidarkliniken. Resultaten ger en ökad förståelse för vad det kan innebära att som patient uppleva ”sig sedd”; att bli sedd av vårdare likväl som att få syn på sig själv, sina behov och sitt liv. Genom samtal, beröring och miljöns helande verkan har sammanhanget mellan människor återskapats och en (ny) plats för denna patients hela existens tar form. Detta väcker tankar om hur man med inspiration från den antroposofiska vården kan ge ökad och explicit plats för medmänsklighet, beröring, miljö och kontemplation i vårdplaner för personer med långvarig smärta.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!