Vol 91, Nr 2 (2014)

Se mig - också ! Om särbegåvades utsatthet - SLUTSÅLD

Temaredaktör: Anita Kullander

Innehållsförteckning

Vem ser de särbegåvade? PDF
Bo J.A. Haglund 109-111
Se mig - också ! Om särbegåvades utsatthet PDF
Anita Kullander, Roland S Persson 112-115

Tema: Se mig - också ! Om särbegåvades utsatthet

Särbegåvning en förbannelse? PDF
Tor Bläckhammar* 116-117
Vad skulle Zlatan göra om fotboll var fult? – om betydelsen av att få leva sin begåvning PDF
Gunilla Gerland 118-121
Särbegåvning ur tre generationers perspektiv PDF
Jesper Kråkhede 122-128
Särbegåvning: ett differentierat fenomen med sociala konsekvenser PDF
Roland S Persson 129-138
Förbjudet område? Utbildning och kompetensutveckling om högbegåvade barns behov i skola och förskola PDF
Mara Westling Allodi 139-151
Kliniska erfarenheter av begåvningstest och särbegåvning PDF
Anita Kullander 152-163
Särbegåvning och psykiatri: erfarenheter från en svensk psykiatrimottagning PDF
Marita Thorén 164-170
Stöd till särbegåvade unga och deras föräldrar – varför det? PDF
Sten Collander 171-174

Forskning och teori

Berättelsens läkande kraft vid allvarlig sjukdom PDF
Gudrun Olsson 175-185
Tidlig seksuell debut og psykiske vansker blant norske ungdommer PDF
Hilde Nes Bruland, Jocelyne Clench-Aas, Ingri Myklestad, Ruth Kjærsti Raanaas 186-196

Recensioner

Två böcker om särbegåvning och stöd till särbegåvade barn PDF
Bo J.A. Haglund 197-198
I närkamp med vårdmöte, kommunikation och kultur PDF
Jörgen Lundälv 199-200
”När Hitler kommer är du den förste jag ska knäppa” Den judiska läkarfrågan i Sverige PDF
Urban Janlert 201-204
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!