Förbjudet område? Utbildning och kompetensutveckling om högbegåvade barns behov i skola och förskola

Mara Westling Allodi

Sammanfattning


Specialpedagogisk utbildning om särbegåvning i skola och förskola finns sedan några år på Stockolms Universitet och har utvecklats utifrån de behov av mer kunskap om villkoren för ett adekvat bemötande och behoven av stöd och stimulans för barn och ungdomar som visar tecken på en brådmogen utveckling och stor kapacitet inom en eller flera domäner. En internationell översikt av utbildningspolicy, resurser, lärarutbildning och kompetensutveckling som avser denna elevgrupp ger en bild av det mångfacetterade internationella utbildningslandskapet. Även om forskningsfältet i det svenska skolsystemet inte är särskilt starkt, har det vuxit ett intresse för dessa frågor i media och bland studenter och lärare. Studier och uppsatser presenteras som ger inblick i den svenska skolsituationen, och ger indikation om angelägna utvecklingsområden. Utifrån erfarenheterna av specialpedagogisk utbildning och insikter från aktuella studier identifieras angelägna pedagogiska frågor att arbeta med och visioner för framtiden.Nyckelord


särbegåvade barn, högbegåvning, lärarutbildning, specialpedagogik, behov av stöd, utbildningspolicy

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!