Särbegåvning ur tre generationers perspektiv
PDF

Nyckelord

särbegåvning
fallbeskrivning
intelligens
gifted

Abstract

Abstract:

Being a gifted child has its challenges, even more if you are born into a family with no tradition of higher education. This text gives a unique perspective on growing up with no knowledge of your giftedness. My mother tells her story how she perceived me as a child and her reaction when I told her about my giftedness. Following this I tell my story how it was to grow up without knowing anything about my giftedness and how I finally understood that I´m very intelligent. This of course changed my perspective on how to raise kids so I asked my daughter to tell her story on how she perceives having a gifted father and more important, how she perceives her own intelligence, how she relates to others and her views on school.

Abstrakt

Att vara särbegåvad har sina utmaningar, framförallt om du är uppvuxen i en familj utan någon tradition av högre utbildning. Denna text ger ett unikt perspektiv på hur det är att växa upp utan kunskap om din särbegåvning. Min mor berättar sin historia hur hon upplevde mig som barn och hennes reaktion när jag berättade om min särbegåvning. Därefter berättar jag min historia hur det var att växa upp utan någon vetskap om min intelligens och hur jag slutligen förstod att jag i verkligenheten var väldigt intelligent. Detta påverkade så klart mitt perspektiv på barnuppfostran så jag bad min dotter berätta sin historia hur hon upplever det att ha en särbegåvad pappa och vad som är ännu viktigare: hur hon upplever sin egen intelligens, hur hon relaterar till andra och hennes syn på skolan.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.