Vol 90 Nr 5 (2013): Unga vuxna utan utbildning - en högriskgrupp i dagens kunskapssamhälle
Unga vuxna utan utbildning - en högriskgrupp i dagens kunskapssamhälle
Temaredaktör: Sven Bremberg