Arbetsmarknadens krav på kvalificering av unga

Anders Nilsson

Sammanfattning



Nyckelord


arbetsmarknad; kognitiv förmåga; unga vuxna; utbildningsmässigt homogena parbildningar

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!