Aktuelle innsatser mot ungdomsledighet i de nordiske landene

Jenny Tägtström, Bjørn Halvorsen, Ole Johnny Hansen, Sven Bremberg

Sammanfattning


Arbetslösa ungdomar erbjuds vanligen vägledning, individualiserad praktik, träningsprogram och utbildning. Insatserna i de nordiska länderna är relativt lika och beskrivs i det följande, land för land. En viktig del är individualiserat stöd, vilket ofta kräver samverkan mellan arbetsförmedling, skola, socialtjänst och försäkringskassa. Den organisatoriska samordningen mellan dessa aktörer är minst utvecklad i Finland där skolan är statlig och skilda organisationer ansvarar för arbetsförmedling, behovsprövat ekonomiskt bistånd och sjukersättning. Mest utvecklad är samordningen i Norge där socialtjänst och tjänster från arbetsförmedling och försäkringskassa erbjuds samlat genom en enda organisation på kommunal nivå, NAV kontoret. De norska kommunerna har också ansvar för skolan. Det är intressant att notera att arbetslösheten bland unga i åldern 16-24 år, jämfört med den totala arbetslösheten, har utvecklats mer gynnsamt i Norge under perioden 2000-2012, jämfört med övriga nordiska länder.


Nyckelord


arbetslöshet; ungdom; norden; arbetsförmedling; utbildning

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!