Vol 99 Nr 2 (2022): Covid-19 som spegelbild av samhället
Covid-19 som spegelbild av samhället

Efter två år kan vi konstatera att konsekvenserna av covid-19-pandemin är mångfacetterade och mångfaktoriella och delvis yttrar sig på olika sätt i den svenska befolkningen. Målet med detta temanummer är därför att belysa och problematisera pandemin ur en rad individuella och sociala/socialmedicinska synvinklar. Fokus riktas mot sociala villkor, individuella uttryck och följder för människor och samhälle. Detta med ett mångvetenskapligt anslag i sex olika kapitel.

Den svenska covid-19-strategin analyseras i ljuset av svensk konsensuskultur och massmediastruktur. Dominerande metaforer i nyhetsartiklar om pandemin, liksom också svenskarnas oro för sin egen och näras hälsa, ekonomi, psykiska hälsa samt deras förtroende för samhällsfunktioner under pandemin diskuteras också. Därtill avhandlas hälsokonsekvenser och relaterade smittskyddsåtgärder för äldre människor. Ytterligare teman är om och hur covid-19-pandemin har förändrat möjligheterna till en hälsosam livsstil, påverkat människors fysiska aktivitet och om det finns en möjlig koppling mellan covid-19 och svag privatekonomi, trångboddhet, trängsel i kollektivtrafik och social isolering.

Ledare

Bo J.A. Haglund
153-155
Ukraina 2022
PDF