Vol 99 Nr 1 (2022): Hälso- och sjukvårdskuratorn – möjligheter och utmaningar i den moderna sjukvården
Hälso- och sjukvårdskuratorn – möjligheter och utmaningar i den moderna sjukvården

Hälso- och sjukvårdkuratorn har en särställning inom den svenska hälso- och sjukvården. Med sin socialvetenskapliga och interdisciplinära kompetens bevakar och adresserar kuratorn frågor angelägna inom det socialmedicinska sammanhanget. Genom att placera människans hälsa och sjukdom i en samhällelig kontext bidrar kuratorn med ett samhällsvetenskapligt perspektiv på patientens levnadsförhållanden och hur olika typer av sårbarhet påverkar mående. Med sin förankring i socialt arbete har kuratorn unika förutsättningar för att se, stödja och behandla patienter och deras närstående. I och med kuratorslegitimation, som infördes 1 juli 2019, sker en ny riktning för de socionomutbildade där hälso- och sjukvårdskuratorna kan sägas gå i bräschen. Temanumret samlar forskning om både interventioner och behandlingar, yrkesrollens funktion och utmaningar, och kritiska reflektioner över hälso- och sjukvårdskuratorns arbetsvillkor.

Ledare

Bo J.A. Haglund; Hans Swärd Swärd, Magnus Karlsson
5-12
Hälso- och sjukvårdskuratorer och dess legitimering – en långvarig process
PDF

Tema: Hälso- och sjukvårdskuratorer i den moderna sjukvården

Kristofer Hansson, Kristina Edman
13-17
Temaledare: Hälso- och sjukvårdskuratorn - möjligheter och utmaningar i den moderna sjukvården
PDF
Gisela Priebe, Maria Afzelius
18-28
Familjeorienterat arbete inom vuxenpsykiatrin - ett område för hälso- och sjukvårdskuratorer
PDF
Erika Bergcrantz McCann, Ingrid Runesson
29-40
Hälso- och sjukvårdskurator på IVA - en specialiserad yrkesroll som riskerar att bli personbunden
PDF
Agneta Öjehagen, Sara Probert-Lindström
41-51
Socialt arbete vid suicidalt beteende inom psykiatrisk hälso- och sjukvård i Skåne - tidigare och aktuell psykosocial forskning
PDF
Veronica Svärd, Lill Hultman
52-62
Hälso- och sjukvårdskuratorn i storstaden - urbanisering, specialisering och komplex samverkan
PDF
Elisabet Sernbo, Johan Lindwall
63-75
Det allmännas ensak - hälso- och sjukvårdskuratorers arbete med smittspårning av sexuellt överförbara infektioner
PDF
Marie Matérne, Camilla Udo, Ingrid Thermaenius, Thomas Strandberg
76-86
Hälso- och sjukvårdskuratorns funktion i rehabilitering för personer med stroke
PDF
Rebecca Selberg
87-98
Kuratorns roll i vårdens moraliska ekonomi - en kritisk analys av det reproduktiva arbetets värdering
PDF
Kristina Edman, Kristofer Hansson, Gabriella Nilsson
99-107
Hur kuratorn balanserar känslor och byråkrati - blanketters betydelse i vårdmötet
PDF
Marianne Larsson Lindahl
108-110
Recension: Att göra kurator
PDF
Kristofer Hansson
111-113
Recension: Att ge stöd vid sorg
PDF