Vol 91 Nr 3 (2014): Sociala investeringar - SLÙTSÅLD
Sociala investeringar - SLÙTSÅLD
Temaredaktör: Sara Lindeberg

Ledare

Bo J.A. Haglund
205
Att investera i hälsa
PDF
Sara Lindeberg
206-210
Sociala investeringar
PDF

Tema: Sociala investeringar

Ingvar Nilsson
211-222
Sociala investeringar - en metod att uppfylla kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning
PDF
Lars Hultkrantz
223-231
Sociala investeringsfonder – ett nytt sätt att styra kommunalt förändringsarbete?
PDF
Anna Månsdotter, Pia Lindeskog
232-244
Sociala investeringar för jämlikhet i hälsa - Vad är nytt ur folkhälsoperspektivet?
PDF
Tomas Bokström, Fredrik Lindencrona, Ing-Marie Wieselgren
245-252
Sociala investeringar - från dröm till verklighet
PDF
Louise Källbom
253-260
Norrköpings sociala investeringsfond
PDF
Siv Jatko
261-264
Lönsamt folkhälsoarbete i Nynäshamns kommun
PDF
Anna Balkfors, Susanna Jakobsson, Bjarne Stenquist, Erik Wesser
265-273
Sociala investeringar med Malmö som exempel
PDF
Björn Bärbur, Birgitta Augustsson, Mikael Berglund, Paula Örn, Boel Holgersson
274-283
Vad är sociala investeringar, och hur integrerar man det i organisationsarbetet i Ale kommun?
PDF
Kjell Morgan Lidholm, Anna-Maria Stålgren-Patiño
284-290
Det är ju så självklart med tidiga insatser. Men ändå så svårt! Om Hedemora kommuns arbete med sociala investeringar.
PDF
Ola Johnsson
291-295
Socioekonomiska beräkningar som en opinionsbildare
PDF
Monica Pärus, Åsa Ranung
296-301
Att investera i framtiden - en utbildningssatsning i Sörmland för kommuner och landsting om stuprörens och kortsiktighetens prislapp
PDF
Tommy Aspegren, Christina Thell, Sara Lindeberg, Elisabeth Bengtsson
302-307
Region Skånes sociala investeringsfond
PDF
Göran Henriksson, Maria Gäbel
308-313
Västra Götalandsregionens arbete med sociala investeringar
PDF

Recensioner

Kristofer Hansson
314-316
Att studera sjukdomskulturer
PDF