Västra Götalandsregionens arbete med sociala investeringar

Göran Henriksson, Maria Gäbel

Sammanfattning


Västra Götalandsregionens sociala investeringsfond ska inrättas i samarbete med kommunerna. Olika modeller och inriktningar samt möjliga insatsområden för barn och unga har studerats. Tre utvecklingsområden föreslås för hur sociala investeringsmedel ska kunna bidra till en hållbar utveckling i Västra Götaland. Det gäller dels behovet av att utveckla metoder för investeringsplaner, dels identifiera modeller för samverkan mellan olika huvudmän, t.ex. mellan kommuner och regionala förvaltningar, samt hur forskarsamhället kan bidra med kunskapsutveckling. Utmaningen för regionen blir att hitta en modell som integrerar regionens två huvuduppdrag hälso- och sjukvård och tillväxt och utveckling och att det görs i samverkan med kommunerna. Syftet är att få till en investeringsstrategi som inte stannar vid en projektfond när vi ser att förankringsarbete och organisering är det viktigaste.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!