Vol 86 Nr 5 (2009): Socialmedicin som medicinsk specialitet
Socialmedicin som medicinsk specialitet

Forskning och teori

Ylva Liander Ankarcrona, Hugo Norell, Åsa Sandberg, Åsa Wulfsberg, Ann Frodi
449-461
Kan en kortkurs i mindfulness ge långtidseffekt och sänka stressnivån?
PDF

Övrigt

Björn Smedby, Claes Sundelin, Claes-Göran Westrin, P Owe Petersson, Martin H:son Holmdahl
489-490
Till minne av Ragnar Berfenstam
PDF
Anne Hammarström, Urban Janlert
491
Vilken idag levande svensk läkare har räddat flest liv?
PDF