Vol 87 Nr 1 (2010): Vård på lika villkor - drivkrafter och motkrafter
Vård på lika villkor - drivkrafter och motkrafter
Numret har tagits fram av Göran Dahlgren i samverkan med Gemensam Välfärd och LO-distriktet i Stockholms län.