Förord Gemensam Välfärd

Abstract

Gemensam Välfärd, GV, är en ideell, partipolitiskt obunden nätverksorganisation som startade 2005 och arbetar för att försvara och utveckla den gemensamma välfärden som alltmer hotas av olika former av privatisering. GV finns på flera orter i Sverige och arbetar genom medlemsmöten, studiecirklar, bokbord, speciella nätverksgrupper, upprop, offentliga seminarier och hearings, rapporter mm. Mer information finns på GV:s hemsida: www.gemensamvalfard.se
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.