Förord Gemensam Välfärd

Gemensam Välfärd

Sammanfattning


Gemensam Välfärd, GV, är en ideell, partipolitiskt obunden nätverksorganisation som startade 2005 och arbetar för att försvara och utveckla den gemensamma välfärden som alltmer hotas av olika former av privatisering. GV finns på flera orter i Sverige och arbetar genom medlemsmöten, studiecirklar, bokbord, speciella nätverksgrupper, upprop, offentliga seminarier och hearings, rapporter mm. Mer information finns på GV:s hemsida: www.gemensamvalfard.se

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!