Forskning kring ett struktur- och förändringsprogram för ekonomi i balans: lyckades programmet eller inte?

Abstract

När nationella eller lokala hälso- och sjukvårdsystem utsätts för ekonomisk press kan åtgärder snabbt behöva sättas in för att åstadkomma ekonomi i balans. Ett exempel är det omfattande struktur- och förändringsprogram som genomfördes i Region Dalarna under 2015-2017 och som följts av hälso- och sjukvårdsforskare vid Uppsala universitet. Huruvida programmet blev lyckat eller inte kan besvaras utifrån olika perspektiv. Att det var möjligt att fatta beslut om ett så omfattande program kan betraktas som en processframgång, även om delar av processen ifrågasattes. Resultaten tyder också på operativ framgång eftersom stora delar av programmet implementerades. Dock är resultatframgången mer oviss eftersom utvärderingar tyder på att de ekonomiska målen inte nåddes. Den politiska framgången är inte heller entydig, även om förtroendet för hälso- och sjukvården ökade bland allmänheten åren då programmet pågick.

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2022 Mio Fredriksson