Socialmedicinsk tidskrift

Socialmedicinsk tidskrift nr 4, 2020

Samverkan för Agenda 2030

I detta nummer ska vi ta oss an samverkan för hållbarhet och försöka oss på, att utifrån olika perspektiv, beskriva olika samverkansprocesser vi varit del av, vilka komponenter vi upplevt som framgångsrika respektive mindre framgångsrika och vad samverkanskompetens är. Samverkan är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde vilket vi också strävat efter att belysa i detta temanummer. Kopplingen till Agenda 2030, som i allra högsta grad ställer krav på våra förmågor att leda och verka i tvärvetenskapliga och tvärsektoriella miljöer, utgör ett genomgående fokus. Våra olika välfärdsutmaningar understryker betydelsen av en förstärkt samverkanskompetens. Det huvudsakliga syftet med detta temanummer är därför att erbjuda en palett av infallsvinklar och perspektiv på samverkan kopplat till olika välfärdsutmaningar.

Omslag: Anna Komstadius

Vill du köpa numret i pappersform kostar det 200 kr + porto och kan beställas från redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se

Du hittar artiklarna under rubriken Senaste ovan.##common.journalHomepageImage.altText##


Förköp

Är du intresserad av enstaka nummer av Socialmedicinsk tidskrift eller händer det att du vill beställa en större upplaga av vissa temanummer? Beställ tidskriften innan den går i tryck så får du den till rabatterat pris direkt från tryckeriet hem i brevlådan. Kommande temanummer annonseras i förväg på vår Facebooksida. Vid förhandsbeställning gäller följande priser:

1          ex  200 kr + frakt 15 kr/exemplar (rabatterat porto, vid efterbeställning porto enligt Postnords tabell)
10        ex 1900 kr + frakt och inpackning = 5% rabatt
20        ex 3600 kr + frakt och inpackning = 10% rabatt
30        ex 4800 kr + frakt och inpackning = 20% rabatt
40        ex 5600 kr + frakt och inpackning = 30% rabatt
50        ex 6000  kr + frakt och inpackning = 40% rabatt
100      ex 10 000 kr + frakt och inpackning = 50% rabatt

Beställningar görs via redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se.
 

 


    

 

Tillkännagivanden

 

Nytt nummer av SMT har publicerats

 

SMT nr 4, 2020: Samverkan för Agenda 2030

Temaredaktör: Evelina Hilmersson
 
Publicerade: 2020-10-26
 

Erbjudande om rabatterat förköp - SMT nr 4, 2020

 

Vi jobbar just nu med att färdigställa Socialmedicinsk tidskrift nr 4, Samverkan för Agenda 2030. Innan numret går till tryck har vi ett erbjudande om att förbeställa numret till ett förmånligt pris. Detta gäller ifall du beställer senast den 16 okt.

 
Publicerade: 2020-10-08 Mer...
 

Nytt nummer av SMT har publicerats

 

SMT nr 3, 2020: Addressing sustainable health promotion in theory and practice – Nordic contexts – Nordic perspectives

Temaredaktörer: Anne Liveng, Nicole Thualagant
 
Publicerade: 2020-09-07
 
Fler tillkännagivanden...
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!