Socialmedicinsk tidskrift

Socialmedicinsk tidskrift nr 1, 2020

Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård- och omsorgsorganisationer

Det finns flera skäl till att det är angeläget med ett temanummer om trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorg. Dels finns ett allmänt intresse att minska ohälsotalen och oönskad personalomsättning i denna sektor. Dels finns metodologiska utmaningar att mäta och följa sjukfrånvaro och personalomsättning över tid. Temanumret bidrar med kunskap om faktorer, förhållanden och strategier som kan påverka utvecklingstrender samt ger en inblick i olika sätt att mäta sjukskrivning och personalomsättning. Därmed tror vi att temanumret kan vara angeläget både för praktiker och forskare.

Omslag: Charlotta Lindvall

Vill du köpa numret i pappersform kostar det 200 kr + porto och kan beställas från redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se

Du hittar artiklarna under rubriken Senaste ovan.##common.journalHomepageImage.altText##


Förköp

Är du intresserad av enstaka nummer av Socialmedicinsk tidskrift eller händer det att du vill beställa en större upplaga av vissa temanummer? Beställ tidskriften innan den går i tryck så får du den till rabatterat pris direkt från tryckeriet hem i brevlådan. Kommande temanummer annonseras i förväg på vår Facebooksida. Vid förhandsbeställning gäller följande priser:

1          ex  200 kr + frakt 15 kr/exemplar (rabatterat porto, vid efterbeställning porto enligt Postnords tabell)
10        ex 1900 kr + frakt och inpackning = 5% rabatt
20        ex 3600 kr + frakt och inpackning = 10% rabatt
30        ex 4800 kr + frakt och inpackning = 20% rabatt
40        ex 5600 kr + frakt och inpackning = 30% rabatt
50        ex 6000  kr + frakt och inpackning = 40% rabatt
100      ex 10 000 kr + frakt och inpackning = 50% rabatt

Beställningar görs via redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se.
 

 


    

 

Tillkännagivanden

 

Nytt nummer av SMT publicerat

 

SMT nr 1, 2020: Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorgsorganisationer

Temaredaktörer: Andrea Eriksson och Lotta Dellve

 
Publicerade: 2020-04-06
 

Erbjudande om rabatterat förköp - SMT nr 1, 2020

 
Vi håller nu på att färdigställa Socialmedicinsk tidskrift nr 1, 2020: Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorgsorganisationer. Innan numret går till tryck har vi ett erbjudande om att förbeställa numret till ett förmånligt pris (se prislista ovan). Läs mer om numrets innehåll och hur du förbeställer nedan.  
Publicerade: 2020-03-16 Mer...
 

Temanummer 6, 2019

 

Nu har vi publicerat Socialmedicinsk tidskrift nr 6, 2019

Forskning och teori - Ett blandnummer

Redaktör: Bo J. A. Haglund

 
Publicerade: 2020-02-14
 
Fler tillkännagivanden...
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!