Socialmedicinsk tidskrift

Socialmedicinsk tidskrift nr 1, 2021

Covid-19 och det civila samhället

I temadelen av detta nummer av socialmedicinsk tidskrift finns nio texter om Covid-19 och det civila samhället. Tillsammans bildar de en mosaik som beskriver och diskuterar det civila samhällets förutsättningar och insatser under pandemins första halvår. Detta civila samhälle, som kort kan sägas vara den del av samhället som består av ideella organisationer, nätverk och människors ideella och oavlönade arbete, är i just det här fallet viktigt att studera. Här redovisas och analyseras pandemins konsekvenser i det omgivande samhället, och hur människor i det civila samhället möter dem. Ambitionen var att redan under våren 2020 genom bl.a. nyckelpersonsintervjuer få kunskap om hur det civila samhällets strategiskt valda organisationer hanterade pandemin.  Främst fokuseras de samhälleliga aspekterna av pandemin. Även om Covid-19 är en sjukdom som drabbar individer, så drabbas indirekt hela samhället och inte minst de grupper som redan är särskilt utsatta. Människors sociala livssituationer, ekonomier och relationer riskerar att skadas i kölvattnet av pandemin. Samtidigt finns gott om exempel på hur enskilda personer, grupper och organisationer uppvisar kreativitet, medmänsklighet och uthållighet när samhället prövas i sin helhet.

Omslag: Karolina Dufva

Vill du köpa numret i pappersform kostar det 200 kr + porto och kan beställas från redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se

Du hittar artiklarna under rubriken Senaste ovan.##common.journalHomepageImage.altText##


Förköp och köp av lösnummer

Är du intresserad av enstaka nummer av Socialmedicinsk tidskrift eller händer det att du vill beställa en större upplaga av vissa temanummer? Beställ tidskriften innan den går i tryck så får du den till rabatterat pris direkt från tryckeriet hem i brevlådan. Kommande temanummer annonseras i förväg på vår Facebooksida. Vid förhandsbeställning gäller följande priser:

1          ex  200 kr + frakt 15 kr/exemplar (rabatterat porto, vid efterbeställning porto enligt Postnords tabell)
10        ex 1900 kr + frakt och inpackning = 5% rabatt
20        ex 3600 kr + frakt och inpackning = 10% rabatt
30        ex 4800 kr + frakt och inpackning = 20% rabatt
40        ex 5600 kr + frakt och inpackning = 30% rabatt
50        ex 6000  kr + frakt och inpackning = 40% rabatt
100      ex 10 000 kr + frakt och inpackning = 50% rabatt

Vill du köpa ett nummer efter att det har kommit ut så kostar det 200 kr st + porto.

Priserna är exklusive moms på 6 %.

Beställningar görs via redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se.

Nu kan du även swisha betalningen till oss på telefonnummer: 123 075 1842
Ange tidskriftens nummer och årtal, till exempel: Nr 1, 2021.


    

 

Tillkännagivanden

 

Erbjudande om rabatterat förköp - SMT nr 1, 2021

 
Vi jobbar just nu med att färdigställa Socialmedicinsk tidskrift nr 1, 2021, Covid-19 och civilsamhället. Innan numret går till tryck har vi ett erbjudande om att förbeställa numret till ett förmånligt pris. Detta gäller ifall du beställer senast den 22 feb  
Publicerade: 2021-02-09 Mer...
 

Nytt nummer av SMT har nu publicerats

 

SMT nr 5 och 6, 2020: Psykisk hälsa hos unga

Temaredaktörer: Charli Eriksson och Bo J A Haglund

 
Publicerade: 2020-12-30
 

Nytt nummer av SMT har publicerats

 

SMT nr 4, 2020: Samverkan för Agenda 2030

Temaredaktör: Evelina Hilmersson
 
Publicerade: 2020-10-26
 
Fler tillkännagivanden...
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!