Socialmedicinsk tidskrift

Senaste numret

Vol 99 Nr 3 (2022)
Publicerad June 14, 2022
Till minne av Björn Smedby - En pionjär inom svensk hälso- och sjukvårdsforskning

Björn Smedby var en föregångare inom svensk hälso- och sjukvårdsforskning och den förste innehavaren i Sverige av en professur i ämnet vid Uppsala universitet. Hans forskning kom till stor del att fokusera på utvecklingen av metoder och modeller för att kunna beskriva och jämföra olika hälso- och sjukvårdssystem, exempelvis avseende produktivitet och effektivitet. Björn Smedby ledde Centrum för forskning om primärvård och socialtjänst vid Uppsala universitet och han var under lång tid chef för Nordiskt WHO-center för klassifikation av sjukdomar. Utöver detta kom han också i sin roll som huvudsekreterare i Socialvetenskapliga forskningsrådet att påverka den svenska forskningspolitiken. Målet med detta temanummer är att belysa några av de frågor och områden som Björn Smedby var engagerad i under sin tid som forskare och expertrådgivare. Inledningsvis ges en översikt av hälso- och sjukvårdsforskningens framväxt i Sverige från 1970-talet och framåt. Vidare belyser några av artiklarna Björns roll i etableringen av det Socialvetenskapliga forskningsrådet (SFR), utvecklingen av det nordiska och internationella samarbetet kring klassifikationer och jämförelser av statistik samt samordningen av nationella DRG-system inom Norden. Slutligen presenteras några bidrag som berör exempel på aktuella frågor inom forskningsområdet, så som väntetider och omställningar i vården.

Meddelanden

Vill du prenumerera på SMT eller köpa lösnummer?

SMT kommer också ut som pappertidskrift. Läs mer om priser för prenumeration efter- och förhandsbeställning här.


Fler…

November 11, 2021

Stöd SMT med ett bidrag under 2022

Hej alla läsare och författare! Under 2022 kommer SMT att ha minskade intäkter, läs mer om det nedan. Vi tar tacksamt emot ert stöd så att vi kan fortsätta ge ut tidskriften som vanligt. 
Swish: 123 075 1842. Skriv Gåva i meddelanderaden. Plusgiro: 1179-1.
Tack!


Fler…

November 11, 2021
Visa alla nummer