Socialmedicinsk tidskrift

Senaste numret

Vol 98 Nr 5 och 6 (2021)
Publicerad December 7, 2021
Hälsa i Sápmi

Forskningen rörande samisk hälsa har de senaste två decennierna ökat avsevärt och bit för bit börjat förbättra ett fragmentariskt kunskapsläge. Det kan också sägas om det internationella forskningsområdet urfolkshälsa (Indigenous Health), där samisk hälsoforskning ofta hämtar jämförelser och inspiration. Vi önskar med detta temanummer väcka intresse för den samiska befolkningens hälsa och sätta ljus på den pågående samiska hälsoforskningen. Temanummret innehåller sammanlagt fem peer-review granskade originalartiklar, två översiktsartiklar och tre recensioner. Välkomna till det första temanumret om samisk hälsoforskning!

Meddelanden

Call for papers - Fattigdom i välfärdsstaten

Temanumret Fattigdom i välfärdsstaten i Socialmedicinsk tidskrift, med planerad utgivning i augusti 2022, fokuserar frågor kring hur fattigdom i Sverige tar sig uttryck och kan förstås. Till numret välkomnas i första hand texter med en vetenskaplig ambition och med huvudsaklig grund i systematiserade faktiska omständigheter (empiri) eller teoretisk analys.


Fler…

January 13, 2022

Vill du prenumerera på SMT eller köpa lösnummer?

SMT kommer också ut som pappertidskrift. Läs mer om priser för prenumeration efter- och förhandsbeställning här.


Fler…

November 11, 2021

Stöd SMT med ett bidrag under 2022

Hej alla läsare och författare! Under 2022 kommer SMT att ha minskade intäkter, läs mer om det nedan. Vi tar tacksamt emot ert stöd så att vi kan fortsätta ge ut tidskriften som vanligt. 
Swish: 123 075 1842. Skriv Gåva i meddelanderaden.
Plusgiro: 1179-1.
Tack!


Fler…

November 11, 2021

Tema: Hälsa i Sápmi

Christina Mienna, Per Axelsson
751-757
Samisk hälsoforskning - framsteg och utmaningar
PDF
Astrid Eriksen, Marita Melhus, Bjarne Koster Jacobsen, Ann-Ragnhild Broderstad
758-769
Mental distress in subjects who did, or did not, move from rural Sami core areas to cities in Norway: The impact of Sami ethnicity
PDF (English)
Anette Edin-Liljegren, Lars
770-788
Aspects of quality of life, social capital, and mental health among Swedish reindeer-herding Sami
PDF (English)
Susanna Ragnhild Andersdatter Siri, Vilde Michalsen
789-801
Challenges with the interpretation of Sami ethnicity and the height differences in epidemiologic research comparing Sami and non-Sami population
PDF (English)
Vilde Lehne Michalsen, David A. Coucheron, Kirsti Kvaløy, Marita Melhus
802-812
Sex-specific height-correction of weight in a population with ethnic groups that differ in stature - the SAMINOR 1 Survey: a cross-sectional study
PDF (English)
Jing Helmersson, Lars Jacobsson, Anne Ouma
813-823
Sámi Traditional Healing in Sweden – An Interview Study
PDF (English)
Katarina Nägga
824-832
Hur ser en god demensvård ut ur ett urfolksperspektiv?
PDF
Ann-Jeanett Stål, Sofia Kling, Laila Daerga
833-842
Språk- och kulturanpassad vård för samer - är det möjligt? Erfarenheter från ett utvecklingsarbete i fyra regioner
PDF
Margareta Rämgård
843-845
Samer och livets slut: kunskap om traditioner för att utveckla framtidens vård
PDF
Sven Hassler
846-849
Hjärt- Kärlsjukdom bland samer – en avhandling som öppnar dörrar: Review of Susanna Ragnhild Andersdatter Siri's dissertation, “Cardiovascular risk factors and incidence of acute myocardial infarction and cerebral stroke in Sami and non-Sami populations — The SAMINOR Study”.
PDF
Hanne Haavind
850-860
Når vi nå skal snakke om selvmord blant samer, hva er det viktig at vi snakker om?
PDF
Visa alla nummer