Socialmedicinsk tidskrift

Senaste numret

Vol 98 Nr 3 (2021)
Publicerad July 8, 2021
Den medicinska matrevolutionen

Fokus för detta temanummer är att redovisa kostens och tarmbakteriernas betydelse för hälsa och sjuklighet. Vad vet vi idag om betydelsen av kost för sjukdomar som irritabel tarm, IBS och inflammatorisk tarmsjukdom IBD, Reumatism och andra sjukdomar, d.v.s. olika former av autoimmuna sjukdomar? Vad vet vi idag om samspelet mellan kost, tarmen och dess bakterier och hjärnan och dess funktioner? Är kosten av betydelse för ADHD? Kan kost reducera symtom och t.o.m. skapa symtomfrihet för diabetiker? Vad är i detta perspektiv läkande kost? Vad är probiotika och vad kan det göra för nytta? Vad betyder ätandet för välbefinnande och hälsa? Syftet är att spegla aktuellt forskningsläge och ge svar på några av dessa frågor. Vi vill belysa det paradigmskifte eller ”Medicinska revolution” som just nu äger rum, med mängder av ny kunskap som publiceras i vetenskapliga tidskrifter, där fokus är kopplingen mellan den mat vi äter, tarmfloran av bakterier/ mikrober och olika sjukdomar.

Meddelanden

Vill du prenumerera på SMT eller köpa lösnummer?

SMT kommer också ut som pappertidskrift. Läs mer om priser för prenumeration, förhandsbeställning och
lösnummer här. 


Fler…

May 3, 2021

Ledare

Therese Gillberg; Bo J.A. Haglund
345-356
Den medicinska matrevolutionen
PDF

Krönika

Bengt Starrin
534-538
Välviljans tyranni
PDF
Visa alla nummer