Socialmedicinsk tidskrift

Senaste numret

Vol 99 Nr 5 och 6 (2022)
Publicerad November 1, 2022
Musikterapi i vård och omsorg

I detta temanummer vill vi redovisa betydelsen av musikterapi i vård och omsorgsverksamhet. Musik engagerar och stimulerar hjärnan, nervsystemet, motoriska och emotionella system och påverkar oss människor biopsykosocialt. Musik inverkar på bl.a. blodtryck och hormonsystemet. Studier har visat att sång kan öka halten av lugn- och ro-hormonet oxytocin, och öka halterna av testosteron, som stimulerar kroppens förmåga att reparera och bygga upp celler. Syftet med detta temanummer är att mot ovan bakgrund presentera vad musikterapi är och ge exempel på forskning och praktik för olika åldersgrupper.

 

Meddelanden

Call for papers – Idéburen välfärd

Socialmedicinsk tiskrift kommer hösten 2023 ge ut ett specialnummer på temat ”Idéburen välfärd”. Detta temanummer kommer att fokusera på idéburen välfärd i bred bemärkelse, framför allt i Sverige men även övriga Norden och världen.


Fler…

January 17, 2023

Call for papers – Idrott och folkhälsa

Temanumret ”Idrott och folkhälsa” i Socialmedicinsk tidskrift, med planerad utgivning i maj 2023, fokuserar idrottens betydelse för folkhälsan. Hit välkomnas i första hand texter med en vetenskaplig ambition och med huvudsaklig grund i systematiserade faktiska omständigheter (empiri) eller teoretisk analys.


Fler…

December 12, 2022

Nytt år, nya spännande nummer!

Utgivningsplanen för 2023 är nästan klar och vi är glada att kunna presentera fem intressanta temanummer som kommer att ges ut under året. Nedan kan du läsa en kort introduktion till varje nummer.

  • Existentiell hälsa
  • Att implementera kunskapsbaserad vård och stöd vid missbruk: Resultat från ett nationellt forskningsprogram
  • Idrott och folkhälsa
  • Inre och yttre hållbarhet
  • Idéburen välfärd

Fler…

December 7, 2022

Vill du prenumerera på SMT eller köpa lösnummer?

SMT kommer också ut som pappertidskrift. Läs mer om priser för prenumeration efter- och förhandsbeställning här. 


Fler…

November 11, 2021

Ledare

Alexandra Ullsten, Lena Uggla; Bo J.A. Haglund
625-632
Musik medierar hälsa. Om musik och musikterapi i vård och omsorg
PDF

Tema: Musikterapi i vård och omsorg

Märith Bergström-Isacsson
633-640
Musikterapi inom svensk hälso- och sjukvård: En nationell översikt
PDF
Ann-Sofie Paulander
641-646
I samhällsnyttans tjänst – utbildning i musikterapi
PDF
Even Ruud
647-654
Musikkterapi som profesjon
PDF
Eva Bojner Horwitz, Töres Theorell
655-662
Ett nordiskt perspektiv på forskning kring musik och hälsa
PDF
Patrik Juslin
663-673
Musik och känslor: Teoriers betydelse för effektiv tillämpning
PDF
Anna-Karin Kuuse
674-683
Musik och makt - Ett kritiskt perspektiv på deltagande, musikalisk agens och samhandling
PDF
Jan Fagius, Gunnel Fagius
684-696
Hemisfärernas musik – ur barnets perspektiv. Barn kan och vill sjunga
PDF
Ulf Jederlund
697-708
Spontansång och kommunikativ identitet
PDF
Alexandra Ullsten
709-718
Föräldrar – en smärtlindrande resurs i svensk neonatalvård. Familjecentrerad musikterapi som stöd vid provtagning på nyfödda
PDF
Pernilla Hugoson
719-727
Klingande närvaro i stilla ro. Barn och familjecentrerad utvecklingsstödjande musikterapi på en svensk neonatalvårdsavdelning
PDF
Gunnar Bjursell
728-732
Den Kulturella Hjärnan
PDF
Linn Johnels
733-743
Multisensoriskt musikdrama – Ett pedagogiskt arbetssätt för personer med flerfunktionsnedsättning
PDF
Sören Oscarsson
744-751
Musikterapi med flyktingbarn i grupp
PDF
Anci Sandell
752-761
Modell för Interaktiv Musikterapi
PDF
Lena Uggla
762-772
Musikterapi för barn som går igenom stamcellstransplantation
PDF
Katarina Lindblad, Barbro Netin Olofson, Pernilla Hugoson
773-782
Från vision till verklighet. Om MusikBojen och musikterapi på svenska barnsjukhus
PDF
Annika Lejonclou
783-792
”När musiken ger näring” - Ungdomar och unga vuxna i musikterapi
PDF
Marianne Wallin
793-800
Maja. En reflektion musikterapeutiskt arbete med en ung patient med förvärvad hjärnskada
PDF
Eva Bojner Horwitz, Kaja Korosec
801-807
Betydelse av musik vid autism – Forskning på vuxna på frammarsch
PDF
Jonatan Lindner
808-816
"Mötas i Musik" - En musikterapimetod med syfte att främja socialt samspel
PDF
Katarina Lindblad
817-827
Äldre män och musik som självterapi vid ensamhet och depression
PDF
Lena Marmstål Hammar, Eva Götell
828-839
Vårdarsång - En kommunikationsmetod med fokus att främja komplexa omvårdnadssituationer i vård av personer med demenssjukdom
PDF
Märith Bergström-Isacsson
840-846
”Du kan väl ta fram gitarren och terapeuta lite grann”
PDF
Visa alla nummer