Socialmedicinsk tidskrift

Socialmedicinsk tidskrift nr 1, 2020

Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård- och omsorgsorganisationer

Det finns flera skäl till att det är angeläget med ett temanummer om trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorg. Dels finns ett allmänt intresse att minska ohälsotalen och oönskad personalomsättning i denna sektor. Dels finns metodologiska utmaningar att mäta och följa sjukfrånvaro och personalomsättning över tid. Temanumret bidrar med kunskap om faktorer, förhållanden och strategier som kan påverka utvecklingstrender samt ger en inblick i olika sätt att mäta sjukskrivning och personalomsättning. Därmed tror vi att temanumret kan vara angeläget både för praktiker och forskare.

Omslag: Charlotta Lindvall

Vill du köpa numret i pappersform kostar det 200 kr + porto och kan beställas från redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se

Du hittar artiklarna under rubriken Senaste ovan.##common.journalHomepageImage.altText##


Förköp

Är du intresserad av enstaka nummer av Socialmedicinsk tidskrift eller händer det att du vill beställa en större upplaga av vissa temanummer? Beställ tidskriften innan den går i tryck så får du den till rabatterat pris direkt från tryckeriet hem i brevlådan. Kommande temanummer annonseras i förväg på vår Facebooksida. Vid förhandsbeställning gäller följande priser:

1          ex  200 kr + frakt 15 kr/exemplar (rabatterat porto, vid efterbeställning porto enligt Postnords tabell)
10        ex 1900 kr + frakt och inpackning = 5% rabatt
20        ex 3600 kr + frakt och inpackning = 10% rabatt
30        ex 4800 kr + frakt och inpackning = 20% rabatt
40        ex 5600 kr + frakt och inpackning = 30% rabatt
50        ex 6000  kr + frakt och inpackning = 40% rabatt
100      ex 10 000 kr + frakt och inpackning = 50% rabatt

Beställningar görs via redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se.
 

 


    

 

Tillkännagivanden

 

Erbjudande om rabatterat förköp - SMT nr 2, 2020

 
Snart kommer SMT nr 2 (2020) ut! Temanumret har titeln ”Maskulinitet i förändring”. Innan numret går till tryck har vi ett erbjudande om att förbeställa numret till ett förmånligt pris. Läs mer om numret och erbjudandet  
Publicerade: 2020-05-26 Mer...
 

CALL FOR PAPERS

 

Temanumret ”Corona och det civila samhället” i Socialmedicinsk tidskrift, med planerad utgivning i november 2020, fokuserar det civila samhällets roll i den uppkomna Corona-krisen och dess följder.
Hit välkomnas nu i första hand texter med en vetenskaplig ambition och med huvudsaklig grund i systematiserade faktiska omständigheter (empiri) eller teoretisk analys. 

Temanumret förväntas framför allt innehålla texter om aktiviteter och initiativ inom det svenska organiserade civila samhället i relation till Corona-krisen, men då vi vet att också informella insatser är betydelsefulla för området, är även sådana av intresse, liksom insatser av svenska organisationer utanför Sveriges gränser. Bidrag till temanumret kan till exempel diskutera enskilda civilsamhällesorganisationers initiativ för att stödja grupper av medborgare eller samhälleliga funktioner, men kan också handla om hur sådana organisationer omstrukturerar sin verksamhet för att möta den sociala distansering som det svenska samhället i skrivande stund uppmanas till.

Artikelmanus registreras hos Socialmedicinsk tidskrift senast 15 augusti 2020. Varje manus kommer att granskas och bedömas av forskare (peer review). 

Redaktör för temanumret är professor Magnus Karlsson, Ersta Sköndal Bräcke högskola. E-post: magnus.karlsson@esh.se

 
Publicerade: 2020-04-16
 

Nytt nummer av SMT publicerat

 

SMT nr 1, 2020: Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorgsorganisationer

Temaredaktörer: Andrea Eriksson och Lotta Dellve

 
Publicerade: 2020-04-06
 
Fler tillkännagivanden...
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!