Socialmedicinsk tidskrift

Senaste numret

Vol 99 Nr 2 (2022)
Publicerad April 25, 2022
Covid-19 som spegelbild av samhället

Efter två år kan vi konstatera att konsekvenserna av covid-19-pandemin är mångfacetterade och mångfaktoriella och delvis yttrar sig på olika sätt i den svenska befolkningen. Målet med detta temanummer är därför att belysa och problematisera pandemin ur en rad individuella och sociala/socialmedicinska synvinklar. Fokus riktas mot sociala villkor, individuella uttryck och följder för människor och samhälle. Detta med ett mångvetenskapligt anslag i sex olika kapitel.

Den svenska covid-19-strategin analyseras i ljuset av svensk konsensuskultur och massmediastruktur. Dominerande metaforer i nyhetsartiklar om pandemin, liksom också svenskarnas oro för sin egen och näras hälsa, ekonomi, psykiska hälsa samt deras förtroende för samhällsfunktioner under pandemin diskuteras också. Därtill avhandlas hälsokonsekvenser och relaterade smittskyddsåtgärder för äldre människor. Ytterligare teman är om och hur covid-19-pandemin har förändrat möjligheterna till en hälsosam livsstil, påverkat människors fysiska aktivitet och om det finns en möjlig koppling mellan covid-19 och svag privatekonomi, trångboddhet, trängsel i kollektivtrafik och social isolering.

Meddelanden

Vill du prenumerera på SMT eller köpa lösnummer?

SMT kommer också ut som pappertidskrift. Läs mer om priser för prenumeration efter- och förhandsbeställning här.


Fler…

November 11, 2021

Stöd SMT med ett bidrag under 2022

Hej alla läsare och författare! Under 2022 kommer SMT att ha minskade intäkter, läs mer om det nedan. Vi tar tacksamt emot ert stöd så att vi kan fortsätta ge ut tidskriften som vanligt. 
Swish: 123 075 1842. Skriv Gåva i meddelanderaden.
Plusgiro: 1179-1.
Tack!


Fler…

November 11, 2021

Ledare

Bo J.A. Haglund
153-155
Ukraina 2022
PDF
Visa alla nummer