Socialmedicinsk tidskrift

Senaste numret

Vol 100 Nr 4 (2023)
Publicerad oktober 20, 2023
Idrott och folkhälsa

Idrott har länge setts som ett bra sätt att främja folkhälsan och har bland annat därför uppmuntrats med hjälp av olika former av subventioner och föräldrars ideella insatser. I den typ av utvecklade välfärdssamhälle som vi har i Sverige, med omfattande sociala investeringar i barn och unga, kan främjande hälsoarbete uppfattas som mindre paternalistiskt än traditionellt förebyggande av ohälsa, skador och sjukdomar. Men som flera av artiklarna i detta temanummer visar finns det en baksida i och med risker för social snedfördelning. På senare tid har det uppmärksammats att flickor, och särskilt flickor med utländsk bakgrund, har ett lägre idrottsdeltagande än andra. Eftersom det mesta av idrottandet sker på fritiden så kan det ju tyckas att det bör vara upp till de enskilda individerna att välja själva vad de vill göra. Men hur stora valmöjligheter har de egentligen? Och om deras enskilda val leder till kort- eller långsiktiga hälsoproblem på individuell- eller gruppnivå, hur gör vi då? Artiklarna i detta temanummer diskuterar dessa typer av frågor både på en mer övergripande teoretisk nivå och med hjälp av kvalitativa analyser av intervjuer med barn, och kvantitativa analyser av data om idrottandet i bostadsområden med olika socioekonomisk status.

Meddelanden

Call for papers på temat: Prevention – konsten att lära av det som inte händer

Med detta Call for papers söker vi manuskript som kan belysa det komplexa fenomenet prevention i ett medicinsk humaniora-perspektiv och som alltså tar sin utgångspunkt i gränslandet mellan medicin, hälsovetenskap, humaniora, samhällsvetenskap och konstarterna. Medicinsk humaniora är ett interdisciplinärt fält på stark framväxt i Sverige, med tre centrumbildningar bara under de senaste åren och ett nationellt nätverk. Vi vänder oss särskilt till er som är aktiva inom fältet och har stort intresse för nya interdisciplinära utmaningar. 


Fler…

november 29, 2023

Vill du prenumerera på SMT eller köpa lösnummer?

SMT kommer också ut som pappertidskrift. Läs mer om priser för prenumeration efter- och förhandsbeställning här. 


Fler…

november 11, 2021
Visa alla nummer