Vol 94, Nr 1 (2017)

Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken

Temaredaktörer: Torkel Falkenberg, David Finer, Bo J A Haglund.

Innehållsförteckning

Mer än 50 000 besök hos smt på internet under år 2016 PDF
Bo J.A. Haglund 6-7
Förord: Alternativ integrativ hälso-och sjukvård PDF
Nina Rehnqvist 8
Tema: Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken PDF
Bo J.A. Haglund, Torkel Falkenberg, David Finer 9-13

Tema: Integrativ medicin

Integrativ hälso- och sjukvård i ett globalt perspektiv PDF
Torkel Falkenberg 14-22
Sv/Eng: Från allmänsjukhus till antroposofiskt-integrativt sjukhus/Organisational development from a community hospital to an anthroposophic-integrative hospital SV ENG
Harald Matthes 23-31
Vidarkliniken och den antroposofiska medicinen PDF
Ursula Flatters 32-40
Plats för existensen: En fallstudie från antroposofisk rehabilitering vid långvarig smärta PDF
Johanna Hök Nordberg, Maria Arman 41-48
Perspektiv på teambaserad rehabilitering samt klinisk forskning och vårdutveckling med relevans för integrativ vård PDF
Tobias Sundberg, Erik Baars 49-60
Den problematiska medicinska integrationen PDF
Motzi Eklöf 61-70
Polariserad press – Vidarkliniken i DN och SvD 1978-2016 PDF
David Finer 71-79
Nils Östby – en nyckelperson i offentlig svensk alternativmedicin PDF
Bosse Pettersson 80-81

Forskning och teori

Från omognad till risk - kontroversen om ADHD i två medicinska tidskrifter PDF
Charlotta Thodelius, Jörgen Lundälv 82-89

Recensioner

Handledning och framtidens forskare PDF
Jörgen Lundälv 90-91

Avhandlingspresentationer

Absolute abstinence? A mixed methods study of alcohol use during pregnancy among parents and midwives in England and Sweden PDF
Lisa Angelica Schölin 92
Determinants of Depressive Symptoms in Adolescents. The Role of Sexual Harassment and Implications for Preventive Interventions PDF
Heléne Zetterström Dahlqvist 93

Krönika

”When you’re smilin’… PDF
Bengt Starrin 94-96
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!