Vol 96, Nr 5 (2019)

Sjukförsäkringen i dag och i morgon

Innehållsförteckning

Sjukförsäkringen i dag och i morgon - rättvisa, jämlikhet och legitimitet PDF
Christian Ståhl, Carin Nyman 645-654

Tema: Sjukförsäkringen i dag och i morgon

Aktivitetsersättning och arbetsförmåga: Bristande aktivitet och hypotetiska bedömningar PDF
Ruth Mannelqvist 655-664
Social validitet för arbetsförmågebedömningar - vad, hur och varför? PDF
Elin Karlsson 665-672
Sjukskrivnas upplevelser kring rättigheter och ansvarsfördelning i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen PDF
Isa Moldvik 673-681
Följsamhet som styrningsideal hos Försäkringskassan - ett hot mot rättssäkerheten? PDF
Kerstin Jacobsson, Ida Seing, Katarina Hollertz 682-689
Vissa är mer jämlika än andra: En analys av jämlikhet utifrån forskning som finansierats av Försäkringskassan PDF
Anna-Carin Fagerlind Ståhl 690-701
”Det är den här rädslan att man ska få en stämpel på sig” - om stigmatisering i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen med fokus på vanliga psykiska sjukdomar PDF
Monica Bertilsson, Gunnel Hensing, Lena Wängnerud 702-715
Rimligt fokus på återgång i arbete PDF
Cecilia Björkelund 716-722
Från minoritetsstress till selektion - om olika perspektiv på sjukfrånvarons ojämlika fördelning mellan kvinnor och män PDF
Gunnel Hensing 723-733
Kan basinkomst lösa sjukförsäkringens legitimitetsproblem? PDF
Christian Ståhl 734-742

Recensioner

Nyskapande om orsaker till och åtgärder vid depression och ångest PDF
Jan Halldin 743-745

Debatt

En krigsförklaring mot gemensamt finansierad vård PDF
Fanny Nilsson 746-749
Angående krönikan ”Det får du inte skriva! – om en folkhälsorapportering” i SMT 3, 2019 PDF
Anu Molarius, Henrik Svensson 750
Det handlar inte om missförstånd PDF
Bengt Starrin 751-752

Krönika

Charles Wright Mills och kritiken av den lösryckta empirin PDF
Bengt Starrin 753-757
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!