Vol 95, Nr 4 (2018)

Forskning och teori: Ett blandnummer

Temaredaktör: Bo JA Haglund

Innehållsförteckning

Primärhälsovård – tre berättelser om jämlik hälso- och sjukvård PDF
Bo JA Haglund 393-398

Forskning och teori

Nya perspektiv på lärarnas arbetsmiljöproblematik - Läraren som säkerhets- och krishanteringsaktör PDF
Aida Alvinius, Arita Holmberg, Jennifer Hobbins 399-406
Kraft och vilja att nå fram - Etniska grupper som mål och medel i ANDT-förebyggande arbete PDF
Charli C-G Eriksson, Ingela Fredriksson, Sandra Lundqvist 407-420
Kunskapsbaserat tobaksförebyggande arbete i skolan - A Non Smoking Generations (NSG) flerkomponentsprogram PDF
Per Tillgren, Anita Boij, Maria Nilsson, Niklas Odén 421-433
Suicidprevention genom händelseanalyser– en del av det sociala arbetet PDF
Lotta Vahlne Westehäll 434-444
”Var fruktsamma och föröka er”: Religiösa uppfattningar om reproduktiva donationsbehandlingar – ett outforskat forskningsfält PDF
Göran Larsson 445-451
Parkinsonpatienters självupplevelser av skadehändelser i hem- och boendemiljö – en intervjustudie PDF
Jörgen Lundälv 452-459

Recensioner

När sjukvården blev en marknad PDF
Bo Burström 460-461
Ojämlikheter i klassamhället – tendenser och sociala krafter PDF
Jörgen Lundälv 462-463
Livsloppsperspektiv om hälsa och ohälsa PDF
Jörgen Lundälv 464-465
Funktionshinderhistoria och människovärdet i samhället PDF
Jörgen Lundälv 465-466
Delaktighetsperspektiv och funktionsnedsättningar PDF
Jörgen Lundälv 467-468
Intersektionalitet och funktionshinderforskning PDF
Jörgen Lundälv 468-470
Lättbegripligheten inom äldre- och funktionshinderomsorgen PDF
Jörgen Lundälv 470-471
Barn av vår tid: diagnoskritik och hegeliansk pedagogik PDF
Mattias Nilsson Sjöberg 472-475

Avhandlingspresentationer

Bullying, violence and mental distress among young people. Cross-sectional population-based studies in Scania, Sweden. PDF
Maria Fridh 476
Metabola konsekvenser av en paleolitisk kost hos postmenopausala kvinnor med fetma PDF
Caroline Blomquist 477

Krönika

En svängom för att bryta ensamheten PDF
Bengt Starrin 498-500
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!