Socialmedicinsk tidskrift


Forskning och teori: Ett blandnummer

 

Nummer 1 2018 av Socialmedicinsk tidskrift är ett blandnummer. Vi har samlat upp de artiklar som inkommit till redaktionen och publicerar elva av dem som originalartiklar under rubriken forskning och teori. En av dessa, ”Genom föräldrarna hjälper vi barnen”, presenterar innovativa samarbetslösningar mellan barnhälsovård och socialtjänst för att ge bättre stöd till utsatta barn. I en av debattartiklarna diskuteras behovet av en ny syn på självmord med syfte att ändra fokus för självmordspreventivt arbete. Den glädjande ökningen av antalet läsare av våra artiklar fortsatte även under år 2017. Vi ökade med nästan 20 % jämfört med året innan vilket innebar mer än 60 000 besök för att läsa våra artiklar!

 

Beställningar görs via redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se.
Pris: 150 kr plus porto 36 kr.

Omslag: Marita Möller

Numret kan också läsas under fliken Senaste. Äldre nummer finns tillgängliga under fliken Arkiv.

    

Förköp

Är du intresserad av enstaka nummer av Socialmedicinsk tidskrift eller händer det att du vill beställa en större upplaga av vissa temanummer? Beställ tidskriften innan den går i tryck så får du den till rabatterat pris direkt från tryckeriet hem i brevlådan. Kommande temanummer annonseras i förväg på vår Facebooksida. Vid förhandsbeställning gäller följande priser:

1          ex  150 kr + frakt 10 kr/exemplar (rabatterat porto, vid efterbeställning porto enligt Postnords tabell)
10        ex 1430 kr + frakt och inpackning = 5% rabatt
20        ex 2700 kr + frakt och inpackning = 10% rabatt
30        ex 3600 kr + frakt och inpackning = 20% rabatt
40        ex 4200 kr + frakt och inpackning = 30% rabatt
50        ex 4500  kr + frakt och inpackning = 40% rabatt
100      ex 7500 kr + frakt och inpackning = 50% rabatt

Beställningar görs via redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se.
 

 


    

 

Tillkännagivanden

 

CALL FOR PAPERS - FOLKHÄLSA OCH CIVILSAMHÄLLE

 
Välkommen att skicka in en vetenskaplig artikel till temanumret "Folkhälsa och civilsamhälle". Temaredaktör är Magnus Karlsson, Ersta Sköndal Bräcke högskola. Deadline: 21 augusti 2018.  
Publicerade: 2018-03-06 Mer...
 

Temanummer 1, 2018

 

Nummer 1, 2018, är ett blandnummer som bl.a. innehåller inkomna forskningsartiklar, debattartiklar och sammanfattingar av nya avhandlingar.

Temaredaktör är Bo JA Haglund.

 
Publicerade: 2018-02-27 Mer...
 

Temanummer 6, 2017

 

Nummer 6, 2017, är ett temanummer om professor Hans Rosling.

Temaredaktör är Bo JA Haglund.

 
Publicerade: 2018-01-18 Mer...
 
Fler tillkännagivanden...
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!