Socialmedicinsk tidskrift


Tema: Ensamkommande flyktingbarn och unga. Om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar.

I temanummer 1 (2016) aktualiseras vad vi kan lära från studier och översikter kring risk- och skyddande faktorer för en god integrering i det svenska samhället för ensamkommande barn och unga. De kan ha flytt från krig och våld och/eller tidigare levt på gatan. Det föreligger stora utmaningar att lämna sitt land, vara nyanländ och ensam, och sedan möta samhälleliga utmaningar av social- och kulturell- och språklig natur med stora skillnader mellan de länder de kommer ifrån och mottagarlandet. Det gemensamma är att de kommer utan vårdnadshavare, men det är för övrigt en mycket heterogen grupp. Temaredaktör är Solvig Ekblad.

   Source: SMT


För att komma till det senaste numret tryck här

Tillkännagivanden

 

Temanummer 1, 2016

 

Nummer 1 2016, "Ensamkommande flyktingbarn och unga. Om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar", är nu publicerat och utgivet.

Redaktör för numret är Solvig Ekblad.
 
Publicerade: 2016-03-15 Mer...
 

Temanummer 6, 2015

 

Nummer 6 2015, "Etik och politik i epidemibekämpning", är nu publicerat och utgivet.

Redaktör för numret är Motzi Eklöf.

 
Publicerade: 2016-02-13 Mer...
 

Nummer 5, 2015

 

Nummer 5 2015, "Forskning och teori – ett blandnummer", är nu publicerat och utgivet.

Redaktör för numret är Bo J A Haglund

 
Publicerade: 2016-01-27 Mer...
 
Fler tillkännagivanden...
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!