Socialmedicinsk tidskrift


Forskning och teori – ett blandnummer

Nummer 2, 2016 är ett blandnummer. Det är i år 30 år sedan Ottawa Charter antogs som ett vägledande dokument för Hälsofrämjande arbete. I detta menar man att "hälsa skapas och levs av människor på vardagslivets arenor, där de lär, arbetar, leker och älskar." Den s.k. arenastrategin har genom åren utvecklats till att vara avgörande för ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete. Detta diskuteras i de två inledande artiklarna, dels i ett historiskt perspektiv, dels utifrån två ungdomsverksamheter. Publiceringsmönstret för forskningsartiklar i socialt arbete och biljakter och dödliga skador är fokus för två andra artiklar i numret. Äldreomsorg, specialpedagogers roll i förskoleverksamhet diskuteras i två andra artiklar. Den sista artikeln beskriver erfarenheter av vistelse i ett norskt skolhem. I den avslutande krönikan diskuteras i detta nummer musikens hälsofrämjande betydelse.

   Source: SMT


För att komma till det senaste numret tryck här

Tillkännagivanden

 

Nummer 2, 2016

 

Nummer 2 2016, "Forskning och teori – ett blandnummer", är nu publicerat och utgivet.

Redaktör för numret är Bo J A Haglund.
 
Publicerade: 2016-05-30 Mer...
 

Temanummer 1, 2016

 

Nummer 1 2016, "Ensamkommande flyktingbarn och unga. Om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar", är nu publicerat och utgivet.

Redaktör för numret är Solvig Ekblad.
 
Publicerade: 2016-03-15 Mer...
 

Temanummer 6, 2015

 

Nummer 6 2015, "Etik och politik i epidemibekämpning", är nu publicerat och utgivet.

Redaktör för numret är Motzi Eklöf.

 
Publicerade: 2016-02-13 Mer...
 
Fler tillkännagivanden...
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!