Socialmedicinsk tidskrift


Malmökommmissionen visar vägen

I några nummer har vi i socialmedicinsk tidskrift (smt) försökt spegla den perspektivförskjutning som sker för närvarande inom svensk kommunal förvaltning. Det är inte längre tillväxt i ekonomin som står i centrum utan människans hälsa och välfärd, hennes långsiktiga överlevnad och de ekologiska utmaningarna. Nyckelbegreppet är Sociala investeringar. Detta är den ena av två övergripande rekommendationer från Malmökommissionen för fortsatt arbete. I bästa fall har Malmökommissionen bidragit till förutsättningarna för en mycket spännande och även i ett internationellt perspektiv innovativ process. De föreslagna åtgärderna för att åstadkomma en socialt hållbar utveckling i Malmö, och med detta en bättre och mer jämlikt fördelad hälsa i stadens befolkning, ska genomföras under de närmaste åren. Framväxten av och reflektioner över detta arbete presenteras i en rad artiklar i detta temanummer om Malmökommissionen förslag till åtgärder för en mer rättvist fördelad hälsa.

   Source: SMT
För att komma till det senaste numret tryck här

Tillkännagivanden

 

Temanummer 5, 2014

 

Temanumret 5 2014 handlar om Malmökommissionen och är nu publicerat och utgivet.

Temaredaktörer för numret är Andreas Vilhelmsson och Per-Olof Östergren.

 
Publicerade: 2014-12-18 Mer...
 

Nummer 4, 2014

 
Nummer 4 2014 är nu publicerat och utgivet.  
Publicerade: 2014-11-09 Mer...
 

Temanummer 3, 2014

 

Temanumret 3 2014 handlar om Sociala investeringar och är nu publicerat och utgivet.

Temaredaktör för numret är Sara Lindeberg

 
Publicerade: 2014-09-09 Mer...
 
Fler tillkännagivanden...


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!