Socialmedicinsk tidskrift

Socialmedicinsk tidskrift Nr 5, 2019

Sjukförsäkringen i dag och i morgon – rättvisa, jämlikhet och legitimitet

Socialmedicinsk tidskrift har genom åren sett som en viktig uppgift att uppdatera de diskussioner som förs omkring sjukförsäkring. Sådana temanummer har varit viktigt kunskapsmaterial för läkarstuderande men också för verksamma läkare och andra aktörer inom området. Försäkringskassans verksamhet skiljer sig markant under olika perioder, vilket kan förklaras av förändringar i regeringens styrning över tid och de prioriteringar som angivits i myndighetens regleringsbrev. Olika fokus påverkar den interna styrningen och den konkreta handläggningen, vilket i sin tur påverkar både sjuktalen och allmänhetens förtroende för Försäkringskassan.
Ledorden för temanumret, rättvisa, jämlikhet och legitimitet, ringar in fokus för numret. En basal förståelse för rättvisa i sjukförsäkringen handlar om grundläggande juridiska principer om att lika ska behandlas lika, och där varje individ har rätt till en rättvis bedömning utifrån sin specifika situation. Även jämlikhet kan relateras till liknande principer om likabehandling.
Sjukförsäkringen har förändrats kraftigt under de senaste decennierna, där vi har sett ändrade regelverk, ändrade förhållningssätt, ändrad ansvarsfördelning, samt implementering av olika typer av interventioner och policyer på såväl politisk som praktisk nivå. Dessa förändringar har på olika sätt förändrat förutsättningarna för olika aktörer att agera i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocesser, och lett till olika utfall för olika samhällsgrupper. Ett systems legitimitet hänger ihop med hur rättvist och jämlikt det upplevs av de som använder det, vilket gör detta temanummer högst relevant. Numret innehåller bidrag från flera olika forskningsdiscipliner, och belyser därmed dessa frågor ur olika perspektiv för att möjliggöra en bred diskussion om hur systemet fungerar idag, och angelägna frågor att ta med till en fortsatt diskussion kring sjukförsäkringens framtida utformning och tillämpning.

Omslag: Anna-Carin Fagerlind Ståhl

Vill du köpa numret i pappersform kostar det 200 kr + porto och kan beställas från redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se

Du hittar artiklarna under rubriken Senaste ovan.##common.journalHomepageImage.altText##


Förköp

Är du intresserad av enstaka nummer av Socialmedicinsk tidskrift eller händer det att du vill beställa en större upplaga av vissa temanummer? Beställ tidskriften innan den går i tryck så får du den till rabatterat pris direkt från tryckeriet hem i brevlådan. Kommande temanummer annonseras i förväg på vår Facebooksida. Vid förhandsbeställning gäller följande priser:

1          ex  200 kr + frakt 15 kr/exemplar (rabatterat porto, vid efterbeställning porto enligt Postnords tabell)
10        ex 1900 kr + frakt och inpackning = 5% rabatt
20        ex 3600 kr + frakt och inpackning = 10% rabatt
30        ex 4800 kr + frakt och inpackning = 20% rabatt
40        ex 5600 kr + frakt och inpackning = 30% rabatt
50        ex 6000  kr + frakt och inpackning = 40% rabatt
100      ex 10 000 kr + frakt och inpackning = 50% rabatt

Beställningar görs via redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se.
 

 


    

 

Tillkännagivanden

 

Temanummer 5, 2019

 

Nu har vi publicerat Socialmedicinsk tidskrift nr 5, 2019

Tema: Sjukförsäkringen i dag och i morgon - rättvisa, jämlikhet och legitimitet

Redaktörer: Christian Ståhl och Carin Nyman

 
Publicerade: 2019-12-10
 

Erbjudande om rabatterat förköp - SMT nr 5

 
Vi håller nu på att färdigställa Socialmedicinsk tidskrift nr 5: Sjukförsäkringen i dag och i morgon – rättvisa, jämlikhet och legitimitet. Innan numret går till tryck har vi ett erbjudande om att förbeställa numret till ett förmånligt pris (se prislista ovan). Läs mer om numrets innehåll och hur du förbeställer nedan.  
Publicerade: 2019-11-28 Mer...
 

Temanummer 4, 2019

 

Nu har vi publicerat Socialmedicinsk tidskrift nr 4, 2019

Tema: Mäns våld mot kvinnor - nationellt och globalt

Redaktör: Bjarne Jansson

 
Publicerade: 2019-10-09
 
Fler tillkännagivanden...
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!