Socialmedicinsk tidskrift


Tema: Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken 

Nummer 1, 2017 är ett temanummer om komplementär/integrativ hälso- och sjukvård som syftar till att ge en aktuell översikt av sådan verksamhet och av den forskning som bedrivs i Sverige och internationellt. I många europeiska länder erbjuds integrativ vård baserad på kombinerad konventionell vård och antroposofisk integrativ medicin. I Sverige är denna typ av samordning koncentrerad till Vidarkliniken. Studier visar att den här sortens samordnad vård kan vara billigare och ge större patienttillfredsställelse än enbart konventionell vård. Erfarenheter från sådan teambaserad vård kan utgöra ett viktigt bidrag i den diskussion om styrformer för hälso- och sjukvården som för närvarande pågår i Sverige.


   


Tillkännagivanden

 

Temanummer 1, 2017

 
Nummer 1 2017 "Tema: Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken" är nu publicerat.

Redaktörer för numret är Torkel Falkenberg, David Finer och Bo J A Haglund.
 
Publicerade: 2017-03-29 Mer...
 

Temanummer 6, 2016

 
Nummer 6 2016 "Forskning och teori: Ett blandnummer" är nu publicerat.

Redaktör för numret är Bo J A Haglund.
 
Publicerade: 2017-01-24 Mer...
 

Temanummer 5, 2016

 

Nummer 5 2016 "Tema: Arbete för jämlik hälsa" är nu publicerat.

Redaktörer för numret är Göran Henriksson, Anna Balkfors, Bo J A Haglund.
 
Publicerade: 2016-10-25 Mer...
 
Fler tillkännagivanden...
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!