Socialmedicinsk tidskrift


Forskning och teori: Ett blandnummer

Nummer 5 av Socialmedicinsk tidskrift är ett blandnummer som bl.a. tar upp studier om flyktingars situation. Numret innehåller en spännande blandning av artiklar som inkommit till redaktionen. Det inleds med en ledarartikel, från den s.k. EUPHA-konferensen som nyligen ägde rum i Stockholm, om att Hälsoklyftorna vidgas i de nordiska länderna. I numret finns vidare fyra artiklar som behandlar studier av flyktingars situation och stöd i det svenska samhället. Artiklarna om flyktingar är: "Asylsökande barns hälsobehov i Sverige" av Sarah Hamed och Hannah Bradby, en litteraturstudie som syftar till att beskriva och granska hur asylsökande barn uppfattar och bemöter sina hälsobehov; "Läkaren som statens hjälpreda. Om yrkesetik och mänskliga rättigheter” där Lars H Gustafsson redovisar sina ståndpunkter vad gäller att ställa upp som läkare vid Åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn; "Vård på Centralen: Om vita rockar i det civila samhället" där Magnus Karlsson och Viktoria Wallin redovisar den organisation som växte fram på Centralen i Stockholm när flyktingar anlände till Sverige hösten 2015 som en ny typ av vårdorganisation i det svenska samhället; "Gränsöverskridande socialmedicin: vård av finska sjuka barn i Sverige 1942-1949" av Karin Zetterqvist Nelson som i en historisk artikel redovisar spelet runt de 70 000 finska barn som kom till Sverige under andra världskriget. Tre artiklar behandlar arbete och sjukskrivning: "Preventiva insatser för att förebygga och minska sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa" och en litteraturöversikt av svensk forskning och förändringar i svensk lagstiftning av Monica Bertilsson, Ulrika Bejerholm, Christian Ståhl; "Lönearbete och medborgarlön – reflektioner utifrån Hannah Arendts vita activa" av Inger Jansson samt ”Obalans mellan arbetet och privatlivet bland offentliganställda: betydelsen av kontroll och socialt stöd på arbetsplatsen” av Frida Engman, Anna Nordin och Emma Hagqvist. En norsk studie redovisar framgångsfaktorer vid genomförande av Hälsofrämjande skolor: "Implementering av helsefremmende skoleprogram: Hva skal til for å lykkes?" av Grete Eide Rønningen och Steffen Torp. Under forskning och teoriavdelningen finns även: "Användande av klassifikationen ICF – en genomgång av förekomst av ICF i högre utbildning" av Jörgen Lundälv och "Lex Maria-anmälningar och klagomål vid suicider - patientsäkerhet, integritet och rättssäkerhet" av Lotta Vahlne Westerhäll. Westerhäll frågar sig om inte de nyordningar som införts som konsekvens gör att man frånhänder sig möjligheter att göra analyser som skulle kunna förbättra suicidpreventionen.

 

Numret ligger öppet utan inloggningskrav på vår webbsida. Alla artiklar kan läsas och laddas ner under fliken Arkiv.

   Source: SMT

Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss

Socialmedicinsk tidskrift nr 6/2017 Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss är ett omfattande och rikligt illustrerat temanummer om professor Hans Rosling som gick bort tidigare i år. Beställ numret innan den 20 december så får du det till rabatterat pris direkt från tryckeriet och hem i brevlådan. Numret kommer inte levereras innan jul men vill man ge bort det i julklapp får man ett digitalt gåvobevis att ge bort så får gåvomottagaren tidskriften i brevlådan efter jul. Vid förhandsbeställning gäller följande priser:

1          ex  150 kr + frakt 10 kr/exemplar (rabatterat porto)
10        ex 1430 kr + frakt och inpackning = 5% rabatt
20        ex 2700 kr + frakt och inpackning = 10% rabatt
30        ex 3600 kr + frakt och inpackning = 20% rabatt
40        ex 4200 kr + frakt och inpackning = 30% rabatt
50        ex 4500  kr + frakt och inpackning = 40% rabatt
100      ex 7500 kr + frakt och inpackning = 50% rabatt

Beställningar görs via redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se.
Sista dagen för beställning av vänboken är onsdagen den 20 december

Omslagsfoto: Stefan Nilsson


   Source: SMT

 

Tillkännagivanden

 

Temanummer 5, 2017

 

Nummer 5, 2017, är ett blandnummer som bl.a. innehåller artiklar om studier om flyktingars situation.

Temaredaktör är Bo JA Haglund.

 
Publicerade: 2017-11-14 Mer...
 

Temanummer 4, 2017

 

Nummer 4, 2017, har temat Barn i risk - kunskap från ett utvecklingsarbete.

Temaredaktör är Birthe Hagström.

 
Publicerade: 2017-11-13 Mer...
 

Temanummer 3, 2017

 

Nummer 3, 2017, har temat Folkhälsoutbildningar i Sverige.

Redaktör är Per Tillgren.

 
Publicerade: 2017-07-10 Mer...
 
Fler tillkännagivanden...
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!