Socialmedicinsk tidskrift


Sociala investeringar

I Sverige pågår sedan några år en för folkhälsan betydelsefull perspektivförskjutning för kommunal förvaltning. Det är inte längre tillväxt i ekonomin som står i centrum utan människans hälsa och välfärd, hennes överlevnad och de ekologiska utmaningarna. Det konkreta uttrycket för denna förändring är tillskapandet av s.k. Sociala Investeringsfonder. Idén bakom är att man skall komma bort från en ofta ineffektiv planering karakteriserad av stuprörsorganisering till samverkan med ledord som helhetssyn och långsiktighet. Det här temanumret ger en första översikt av sådant innovativt arbete i svenska kommuner och landsting.


   Source: SMT
För att komma till det senaste numret tryck här

Tillkännagivanden

 

Temanummer 3, 2014

 

Temanumret 3 2014 handlar om Sociala investeringar och är nu publicerat och utgivet.

Temaredaktör för numret är Sara Lindeberg

 
Publicerade: 2014-09-09 Mer...
 

Temanummer 2, 2014

 

I det här numret ”Se mig – också! Om särbegåvades utsatthet” fortsätter vi att belysa en annan grupps utsatthet i det svenska samhället.

Temaredaktör för numret är Anita Kullander och Roland S Persson.

Numret är nu publicerat och utgivet.

 
 
Publicerade: 2014-06-18 Mer...
 

Temanummer 1, 2014

 

Nu är första temanumret för 2014 publicerat och utgivet. Temanumret handlar om idéburna organisationers alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-förebyggande arbete (ANDT).

Temaredaktör för numret är Charli Eriksson.

 
Publicerade: 2014-04-09 Mer...
 
Fler tillkännagivanden...


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!