Socialmedicinsk tidskrift

Socialmedicinsk tidskrift nr 6, 2019

Forskning och teori - Ett blandnummer

Det här numret innehåller 19 stycken artiklar som belyser olika ämnen. Här har vi ett axplock av dessa:

Storstädernas jämlikhetsarbete: delade normer, strukturerade problem och lärande ur goda exempel av Joakim Forsemalm

Mer än varannan ungdom med alkohol- och narkotikaproblem i öppenvården har erfarenhet av utsatthet i barndomen av Mats Anderberg, Karin Boson, Mikael Dahlberg, Claudia Fahlke och Johan Melander Hagborg

Ungdomshemmens fysiska miljö till stöd för ungdomars hälsa och välbefinnande – en negligerad forskningsfråga av Kajsa Nolbeck och Charlotta Thodelius

Patientjournalen – för vård och behandling eller styrning och kontroll? En rättshistorisk översikt av Lotta Wendel

Att oroa sig för antibiotikaresistens: kulturella föreställningar kring ett läkemedel av Kristofer Hansson

Hemtjänst i gamla hjulspår - äldres erfarenheter av att komma hem från sjukhus av Mairon Johansson 

Omslag: Marita Möller

Vill du köpa numret i pappersform kostar det 200 kr + porto och kan beställas från redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se

Du hittar artiklarna under rubriken Senaste ovan.##common.journalHomepageImage.altText##


Förköp

Är du intresserad av enstaka nummer av Socialmedicinsk tidskrift eller händer det att du vill beställa en större upplaga av vissa temanummer? Beställ tidskriften innan den går i tryck så får du den till rabatterat pris direkt från tryckeriet hem i brevlådan. Kommande temanummer annonseras i förväg på vår Facebooksida. Vid förhandsbeställning gäller följande priser:

1          ex  200 kr + frakt 15 kr/exemplar (rabatterat porto, vid efterbeställning porto enligt Postnords tabell)
10        ex 1900 kr + frakt och inpackning = 5% rabatt
20        ex 3600 kr + frakt och inpackning = 10% rabatt
30        ex 4800 kr + frakt och inpackning = 20% rabatt
40        ex 5600 kr + frakt och inpackning = 30% rabatt
50        ex 6000  kr + frakt och inpackning = 40% rabatt
100      ex 10 000 kr + frakt och inpackning = 50% rabatt

Beställningar görs via redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se.
 

 


    

 

Tillkännagivanden

 

Temanummer 6, 2019

 

Nu har vi publicerat Socialmedicinsk tidskrift nr 6, 2019

Forskning och teori - Ett blandnummer

Redaktör: Bo J. A. Haglund

 
Publicerade: 2020-02-14
 

Erbjudande om rabatterat förköp - SMT nr 6

 
Vi håller nu på att färdigställa Socialmedicinsk tidskrift nr 6: Forskning och teori - ett blandnummer. Innan numret går till tryck har vi ett erbjudande om att förbeställa numret till ett förmånligt pris (se prislista ovan). Läs mer om numrets innehåll och hur du förbeställer nedan.  
Publicerade: 2020-02-10 Mer...
 

Temanummer 5, 2019

 

Nu har vi publicerat Socialmedicinsk tidskrift nr 5, 2019

Tema: Sjukförsäkringen i dag och i morgon - rättvisa, jämlikhet och legitimitet

Redaktörer: Christian Ståhl och Carin Nyman

 
Publicerade: 2019-12-10
 
Fler tillkännagivanden...
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!