Socialmedicinsk tidskrift


Nummer 4, 2014

Nummer 4, 2014 är ett nummer där vi lyfter fram ett urval artiklar som sänts till redaktionen med önskan om publicering, genom ett s.k. blandnummer. Några exempel, numret inleds med en presentation av tre folkhälsopolitiska dokument bl. a. det första gemensamma nordiska dokumentet om vägar till en mer jämlik hälsa, den s.k. Trondheimsdeklarationen 2014 – en folkhälsodeklaration för jämlik hälsa i Norden. En mer omfattande artikel presenterar en översikt av studier om olika former av boende för äldre som kan ge trygghet. Hur skall rankning av kommunal äldreomsorg mätas diskuteras i en annan artikel. Behövs nya definitioner av åldrande är också diskuterad i en artikel. Två artiklar utgör studier av försäkringsproblematiken. En om försäkringsmedicinska beslutsstöd och en annan om könsmönster i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Två av de publicerade artiklarna handlar om hur vi kan ge stöd till utsatta barn bl.a. genom att förstärka barnperspektivet inom psykiatrisk vård. Genderskillnader belyses i de avslutande artiklarna i numret. Dels självupplevd hälsa och vård hos kvinnliga EU-migranter, dels utbrändhet som främst en kvinnlig företeelse.


   Source: SMT
För att komma till det senaste numret tryck här

Tillkännagivanden

 

Nummer 4, 2014

 
Nummer 4 2014 är nu publicerat och utgivet.  
Publicerade: 2014-11-09 Mer...
 

Temanummer 3, 2014

 

Temanumret 3 2014 handlar om Sociala investeringar och är nu publicerat och utgivet.

Temaredaktör för numret är Sara Lindeberg

 
Publicerade: 2014-09-09 Mer...
 

Temanummer 2, 2014

 

I det här numret ”Se mig – också! Om särbegåvades utsatthet” fortsätter vi att belysa en annan grupps utsatthet i det svenska samhället.

Temaredaktör för numret är Anita Kullander och Roland S Persson.

Numret är nu publicerat och utgivet.

 
 
Publicerade: 2014-06-18 Mer...
 
Fler tillkännagivanden...


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!