Socialmedicinsk tidskrift


Genus och alkohol: det är mer som är gemensamt än som är olika

I SMT:s temanummer alkohol och genus: det är mer som är gemensamt än som är olika, belyses hur beskrivningar och tolkningar av mäns och kvinnors alkoholkonsumtion – både normal och riskfylld – tidigare har sett ut och ser ut idag. Genusfrågeställningarna på missbruksområdet problematiseras från olika perspektiv; historiskt, som samhällsfrågor (missbrukets konsekvenser) samt ur en åtgärdssynvinkel (vård och prevention).

   Source: SMT
För att komma till det senaste numret tryck här

Tillkännagivanden

 

Temanummer 6, 2014

 

Temanumret 6 2014 handlar om genus och alkohol och är nu publicerat och utgivet.

Temaredaktörer för numret är Fredrik Spak och Kristina Berglund.

 
Publicerade: 2015-02-12 Mer...
 

Temanummer 5, 2014

 

Temanumret 5 2014 handlar om Malmökommissionen och är nu publicerat och utgivet.

Temaredaktörer för numret är Andreas Vilhelmsson och Per-Olof Östergren.

 
Publicerade: 2014-12-18 Mer...
 

Nummer 4, 2014

 
Nummer 4 2014 är nu publicerat och utgivet.  
Publicerade: 2014-11-09 Mer...
 
Fler tillkännagivanden...
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!