Socialmedicinsk tidskrift


Se mig - också! Om särbegåvades utsatthet

Under det senaste året har några av smt´s temanummer fokuserat de ungas situation i det svenska samhället. I temanumret om ”Unga vuxna utan utbildning – en högriskgrupp i dagens kunskapssamhälle”. Där lyfts värdet av en fungerande skola som inträdesbiljett till arbetsmarknad och samhälle. I temanumret ”ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser” redovisas konsekvenser av funktionsnedsättning som ADHD. Funktionsnedsättningar som återverkar inom en rad livsområden som utbildning, arbete, arbetslöshet, ekonomi, kroppslig och psykisk sjukdom, missbruk och kriminalitet. Grundtanken var att försöka belysa omfattningen av ett samhällsproblem och möjligheter till att ge personer med ADHD ett bättre liv med ett socialmedicinskt perspektiv.

I det här numret ”Se mig – också! Om särbegåvades utsatthet” fortsätter vi att belysa en annan grupps utsatthet i det svenska samhället. De särbegåvade utgör ena svansen på en normalfördelningskurva, med cirka 1-4 procent av befolkningen. Några drag som karakteriserar särbegåvade barn är brådmogenhet, att envist gå i sin egen takt och en stor iver att behärska. De är ovanligt nyfikna till sin natur och ett stort behov av att lära sig upptäcka nya saker. Dessa drag får för många konsekvenser och främst i skolan och i en studie uppgav 72 % att de under sin tid i grundskolan känt sig understimulerade och att de inte lärt sig så mycket. Bristen på utmaningar och tristessen som eleverna känner över skolan, i kombination med bristen på stöd och förståelse för särbegåvning resulterar i att eleverna inte presterar, och att deras betyg blir lägre i jämförelse med de normalbegåvades. Särbegåvning uttryckas inom många olika områden som idrottslig, kommunikativ, akademisk, språklig, konstnärlig och teknisk. Vid en internationell jämförelse är det förvånansvärt lite forskning som berör de särbegåvades villkor i Sverige. De centra i Sverige som bedriver sådan forskning medverkar i detta nummer.

   Source: SMT


 

För att komma till det senaste numret tryck här

Tillkännagivanden

 

Temanummer 2, 2014

 

I det här numret ”Se mig – också! Om särbegåvades utsatthet” fortsätter vi att belysa en annan grupps utsatthet i det svenska samhället.

Temaredaktör för numret är Anita Kullander och Roland S Persson.

Numret är nu publicerat och utgivet.

 
 
Publicerade: 2014-06-18 Mer...
 

Temanummer 1, 2014

 

Nu är första temanumret för 2014 publicerat och utgivet. Temanumret handlar om idéburna organisationers alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-förebyggande arbete (ANDT).

Temaredaktör för numret är Charli Eriksson.

 
Publicerade: 2014-04-09 Mer...
 

Temanummer 6, 2013

 

Temanummer 6, 2013 handlar Ledarskap, interventioner och hälsa. Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser. Temaredaktör för numret är Andrea Eriksson.

Numret är nu publicerat och utgivet.

 
Publicerade: 2014-02-04 Mer...
 
Fler tillkännagivanden...


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!