Socialmedicinsk tidskrift

Socialmedicinsk tidskrift Nr 4, 2019

Mäns våld mot kvinnor - nationellt och globalt

I detta temanummer vill bidragen ge förståelse för de mekanismer som gör att män våldför sig på och dödar kvinnor som de har en nära relation med. En sådan förståelse kan ligga till grund för förebyggande av sådana våldshandlingar. Olika perspektiv speglas i artiklarna. Hur ser det ut i Sverige och hur ser det ut internationellt? Vad har avhandlingarna som speglar detta våld handlat om och vilka forskningsfrågor är viktiga att fortsatt besvara? Vad händer med barnen på kort och lång sikt som blir vittne till morden på sina mammor. Finns det karakteristika för männen som utför sådant våld och som kan utlösa varningssignaler och möjligheter att förebygga för institutioner med sådant ansvar?

Omslag: Charlotta Lindvall

Vill du köpa numret i pappersform kostar det 200 kr + porto och kan beställas från redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se

Du hittar artiklarna under rubriken Senaste ovan.


##common.journalHomepageImage.altText##


Förköp

Är du intresserad av enstaka nummer av Socialmedicinsk tidskrift eller händer det att du vill beställa en större upplaga av vissa temanummer? Beställ tidskriften innan den går i tryck så får du den till rabatterat pris direkt från tryckeriet hem i brevlådan. Kommande temanummer annonseras i förväg på vår Facebooksida. Vid förhandsbeställning gäller följande priser:

1          ex  200 kr + frakt 15 kr/exemplar (rabatterat porto, vid efterbeställning porto enligt Postnords tabell)
10        ex 1900 kr + frakt och inpackning = 5% rabatt
20        ex 3600 kr + frakt och inpackning = 10% rabatt
30        ex 4800 kr + frakt och inpackning = 20% rabatt
40        ex 5600 kr + frakt och inpackning = 30% rabatt
50        ex 6000  kr + frakt och inpackning = 40% rabatt
100      ex 10 000 kr + frakt och inpackning = 50% rabatt

Beställningar görs via redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se.
 

 


    

 

Tillkännagivanden

 

Temanummer 4, 2019

 

Nu har vi publicerat Socialmedicinsk tidskrift nr 4, 2019

Tema: Mäns våld mot kvinnor - nationellt och globalt

Redaktör: Bjarne Jansson

 
Publicerade: 2019-10-09
 

Temanummer 3, 2019

 

 Nu har vi publicerat Socialmedicinsk tidskrift nr 3, 2019 

Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser

Redaktör: Bo JA Haglund

 
Publicerade: 2019-06-04 Mer...
 

Temanummer 2, 2019

 

Nu har vi publicerat Socialmedicinsk tidskrift nr 2, 2019.

Tema: Hälsa är konst

Redaktör: Ann Magnusson

 
Publicerade: 2019-05-22
 
Fler tillkännagivanden...
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!