Socialmedicinsk tidskrift

Socialmedicinsk tidskrift nr 3/2018

I detta temanummer av temaredaktörerna Ylva Norén Bretzer och Kristina Holmgren presenteras en samling artiklar om tillitens tillstånd i Sverige och dess betydelse ur många olika vetenskapliga perspektiv. Tillsammans kan man betrakta artiklarna som en statusrapport över den svenska allmänhetens tillit, samt tillitens betydelse för fungerande processer och institutioner i samhället i stort. Det intressanta med tillitsbegreppet är att det så tydligt knyter samman det individuella och samhället och därigenom ger ett helhetsperspektiv. Brist på tillit begränsar människors handlingar, skapar anspänning, oro och stressreaktioner som kan utvecklas till ohälsa.

Omslag: Johan Jönsson.

Vill du köpa numret i pappersform kostar det 150 kr + porto och kan beställas från redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se


##common.journalHomepageImage.altText##


Förköp

Är du intresserad av enstaka nummer av Socialmedicinsk tidskrift eller händer det att du vill beställa en större upplaga av vissa temanummer? Beställ tidskriften innan den går i tryck så får du den till rabatterat pris direkt från tryckeriet hem i brevlådan. Kommande temanummer annonseras i förväg på vår Facebooksida. Vid förhandsbeställning gäller följande priser:

1          ex  150 kr + frakt 10 kr/exemplar (rabatterat porto, vid efterbeställning porto enligt Postnords tabell)
10        ex 1430 kr + frakt och inpackning = 5% rabatt
20        ex 2700 kr + frakt och inpackning = 10% rabatt
30        ex 3600 kr + frakt och inpackning = 20% rabatt
40        ex 4200 kr + frakt och inpackning = 30% rabatt
50        ex 4500  kr + frakt och inpackning = 40% rabatt
100      ex 7500 kr + frakt och inpackning = 50% rabatt

Beställningar görs via redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se.
 

 


    

 

Tillkännagivanden

 

Temanummer 3, 2018

 
Idag har vi publicerat Socialmedicinsk tidskrift nr 3/2018, Tema: Tillit mellan människor.  
Publicerade: 2018-09-21 Mer...
 

CALL FOR PAPERS – KLIMATKRISEN OCH DE NYA BERÄTTELSERNA

 
Välkommen att skicka in en vetenskaplig artikel till temanumret "Klimatkrisen och de nya berättelserna". Temaredaktör är professor Bo JA Haglund, chefredaktör för Socialmedicinsk tidskrift. Deadline: 14 december 2018.  
Publicerade: 2018-09-12 Mer...
 

SMT informerar om ny integritetspolicy i enlighet med GDPR

 

I morgon träder den nya lagen om dataskydd (GDPR) i kraft. Vi är angelägna om att hantera våra registrerade läsares och skribenters personuppgifter korrekt och har därför upprättat ett dokument för vilka rutiner vi har för att samla in, använda och lagra personuppgifter.

 
Publicerade: 2018-05-24 Mer...
 
Fler tillkännagivanden...
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!