Socialmedicinsk tidskrift

Hälsa är konst - Socialmedicinsk tidskrift nr 2/2019

Nummer 2, 2019 av Socialmedicinsk Tidskrift, har som tema Hälsa är konst! Utgångspunkten är hälsan, sedd ur ett existentiellt perspektiv. Om detta skriver temaredaktör Ann Magnusson som tagit fram numret tillsammans med en grupp medarbetare. Synsättet på begreppet hälsa är i detta temanummer, förutom existentiellt, också holistiskt. Det betyder att det är flexibelt och omfattar flera aspekter och dimensioner – fysiska, mentala, emotionella, sociala, miljömässiga och inte minst konstnärliga. Med utgångspunkt i de medverkande skribenternas olika kompetensområden presenteras olika infallsvinklar på konstens och hälsans relation till varandra. Olika perspektiv på denna relation speglas i 20 artiklar. Fokus är samspelet mellan hälsa och konst, design och arkitektur vilket speglas dels i teoretiska artiklar och dels i artiklar som avrapporterar projektet Medvaro Stockholms Sjukhem. Ytterst handlar det om att skapa hälsofrämjande miljöer. Den nya layouten är framtagen i samarbete med arbetsgruppen runt temaredaktören Ann Magnusson. Både omslag och inlaga har fått en ny utformning, med bl.a. ny färgsättning och en enspaltig text.

Omslag: Bild ur sviten Berg och vatten av Sandra Kantanen,

2013. Fotografi.

 

Vill du köpa numret i pappersform kostar det 200 kr + porto och kan beställas från redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se

 


##common.journalHomepageImage.altText##


Förköp

Är du intresserad av enstaka nummer av Socialmedicinsk tidskrift eller händer det att du vill beställa en större upplaga av vissa temanummer? Beställ tidskriften innan den går i tryck så får du den till rabatterat pris direkt från tryckeriet hem i brevlådan. Kommande temanummer annonseras i förväg på vår Facebooksida. Vid förhandsbeställning gäller följande priser:

1          ex  200 kr + frakt 15 kr/exemplar (rabatterat porto, vid efterbeställning porto enligt Postnords tabell)
10        ex 1900 kr + frakt och inpackning = 5% rabatt
20        ex 3600 kr + frakt och inpackning = 10% rabatt
30        ex 4800 kr + frakt och inpackning = 20% rabatt
40        ex 5600 kr + frakt och inpackning = 30% rabatt
50        ex 6000  kr + frakt och inpackning = 40% rabatt
100      ex 10 000 kr + frakt och inpackning = 50% rabatt

Beställningar görs via redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se.
 

 


    

 

Tillkännagivanden

 

Temanummer 2, 2019

 

Nu har vi publicerat Socialmedicinsk tidskrift nr 2, 2019.

Tema: Hälsa är konst

Redaktör: Ann Magnusson

 
Publicerade: 2019-05-22
 

Temanummer 1, 2019

 

Nu har vi publicerat Socialmedicinsk tidskrift nr 1, 2019.

Tema: Flyktingskap och hälsa

Redaktör: Ragnar Westerling

 
Publicerade: 2019-05-06 Mer...
 

Temanr 6, 2018

 

Nu har vi publicerat Socialmedicinsk tidskrift nr 6 2018.

Tema: Jämlik hälsa och hållbara samhällen - Vad gör vi nu?

Redaktör: Göran Henriksson

 
Publicerade: 2019-03-01 Mer...
 
Fler tillkännagivanden...
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!