Socialmedicinsk tidskrift


Forskning och teori – ett blandnummer

Nummer 5, 2015 innehåller artiklar som inkommit till redaktionen, dels som svar på tidigare teman som till exempel ADHD, dels artiklar som speglar aktuella händelser av betydelse för folkhälsans utveckling. Klimatavtalet i Paris har avgörande betydelse för inte bara vår folkhälsa utan globalt. För att kunna förverkliga klimatmålen behövs nya berättelser om hur målen skall kunna uppnås. Sveriges läkarför­bund har presenterat en ny policy för Klimat och Hälsa vilket kommenteras i numret. I sin policy skriver man bl. a.: Samtidigt står mänskligheten inför en stor utvecklingspotential. Grön ekonomi som bland annat innebär revolutione­rande teknik och förändringar i vissa levnadsvanor förväntas ge upphov till fler arbetstillfällen och förutsättningarna ökar för bättre hälsa och minskad global fattigdom. Den samlade bedömningen är att klimat­förändringen innebär den största fram­tida utmaningen för mänskligheten. Här finns också den största möjligheten att förbättra hälsan i ett globalt perspektiv -om världens länder handlar snabbt. I det korta perspektivet är en minskning av växthusgaser helt central. Ett fossil­fritt samhälle är mer hälsofrämjande och innebär mindre exponeringar för luftföro­reningar vilket är av stor betydelse för folkhälsan. Andra artiklar i numret tar upp problematiken med att förstå information muntligt eller via webbsidor som ges av Hälso- och sjukvårdens företrädare. Det som på engelska brukar betecknas som health literacy. Flyktingproblematiken belyses också i två artiklar, dels genom en studie av ett föräldrastödsprogram för utrikesfödda föräldrar, dels en studie av upplevelser som läkare från s.k. tredjeland har i sin utbildning för att få svensk legitimation och möjlighet till att arbeta här.

   Source: SMT


För att komma till det senaste numret tryck här

Tillkännagivanden

 

Nummer 5, 2015

 

Nummer 2015, "Forskning och teori – ett blandnummer", är nu publicerat och utgivet.

Redaktör för numret är Bo J A Haglund

 
Publicerade: 2016-01-27
 

Temanummer 4, 2015

 

Temanummer 4 2015, "Tema: Missbruk 2015", är nu publicerat och utgivet.

Temaredaktör för numret är Jan Halldin och Gunnar Ågren.

 
Publicerade: 2015-12-14
 

Hjälp Socialmedicinsk tidskrift att samla in pengar till barn på flykt!

 

Just nu är 30 miljoner barn på flykt i världen. Många flyr krigszonerna i bland annat Syrien, Jemen och Irak. Socialmedicinsk tidskrift vill stötta UNICEF som genomför omfattande katastrofinsatser och ser till att barnen får stöd och hjälp i de krigshärjade länderna, i flyktinglägren och på flyktvägen.

Socialmedicinsk tidskrift har därför utförsäljning av utvalda nummer (2011-2014) och skänker 25 kr/tidskrift till hjälporganisationen UNICEF. Klicka på "Mer..." för att läsa hela inlägget och hur du går tillväga.

 
Publicerade: 2015-09-16 Mer...
 
Fler tillkännagivanden...
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!