Socialmedicinsk tidskrift


Tema: Social hållbarhet 

Socialmedicinsk tidskrift nr 2/2018 fokuserar på social hållbarhet. Artiklarna ger olika perspektiv på forskning och utbildning kring social hållbarhet. Flera av bidragen handlar om hur individuell hållbarhet förhåller sig till hållbarhetsmålen som diskuteras i Agenda 2030.

Vi syftar här till att återge olika aspekter av forskning och utbildning kring social hållbarhet; och vi ser fortsatt ett stort behov av att olika forskningstraditioner kan mötas och samverka, då forskning och utbildning ter sig något splittrad både avseende inom vilka fakulteter den bedrivs, och hur olika typer av förförståelse, metoder och angreppssätt kan kartläggas och beskrivas för att underlätta framtida produktiva samarbeten.

Under de senaste åren har intresset för social hållbarhet ökat inom forskningsvärlden, även om fokus fortfarande framförallt ligger på ekologisk hållbarhet. I uppstarten till inrättandet av "Centrum för social hållbarhet" (CSS) på Karolinska Institutet bidrog olika forskare med sina perspektiv på ”Socialt hållbar utveckling – fokus på empati, compassion och altruism” i ett temanummer av Socialmedicinsk tidskrift (Vol 90, nr 2, 2013).

Vi har nu bjudit in forskargrupper som är intresserade av social hållbarhet. Tillsammans har vi skapat ett nytt temanummer där flera bidrag handlar om individuell hållbarhet, FN: s hållbarhetsmål och hur de förhåller sig till varandra, och även hur ledarskap och arbetsplatsfaktorer förhåller sig till ett hållbart arbetsliv. Dessutom beskrivs hur vår relation till andra djur och naturen är relaterat till hållbarhet!

Temaredaktör: Walter Osika.

Omslag:

Ada’s feet. Foto: Christian Haugen, Flickr. Publicering enligt Creative Commmons licens. Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Numret kan läsas under fliken Senaste. Äldre nummer finns tillgängliga under fliken Arkiv.

Vill du ha tidskriften i pappersform? Kontakta redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se. Pris: 150 kr + porto.

    

Förköp

Är du intresserad av enstaka nummer av Socialmedicinsk tidskrift eller händer det att du vill beställa en större upplaga av vissa temanummer? Beställ tidskriften innan den går i tryck så får du den till rabatterat pris direkt från tryckeriet hem i brevlådan. Kommande temanummer annonseras i förväg på vår Facebooksida. Vid förhandsbeställning gäller följande priser:

1          ex  150 kr + frakt 10 kr/exemplar (rabatterat porto, vid efterbeställning porto enligt Postnords tabell)
10        ex 1430 kr + frakt och inpackning = 5% rabatt
20        ex 2700 kr + frakt och inpackning = 10% rabatt
30        ex 3600 kr + frakt och inpackning = 20% rabatt
40        ex 4200 kr + frakt och inpackning = 30% rabatt
50        ex 4500  kr + frakt och inpackning = 40% rabatt
100      ex 7500 kr + frakt och inpackning = 50% rabatt

Beställningar görs via redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se.
 

 


    

 

Tillkännagivanden

 

CALL FOR PAPERS – KLIMATKRISEN OCH DE NYA BERÄTTELSERNA

 
Välkommen att skicka in en vetenskaplig artikel till temanumret "Klimatkrisen och de nya berättelserna". Temaredaktör är professor Bo JA Haglund, chefredaktör för Socialmedicinsk tidskrift. Deadline: 14 december 2018.  
Publicerade: 2018-09-12 Mer...
 

SMT informerar om ny integritetspolicy i enlighet med GDPR

 

I morgon träder den nya lagen om dataskydd (GDPR) i kraft. Vi är angelägna om att hantera våra registrerade läsares och skribenters personuppgifter korrekt och har därför upprättat ett dokument för vilka rutiner vi har för att samla in, använda och lagra personuppgifter.

 
Publicerade: 2018-05-24 Mer...
 

Sommarhälsning och utlysning av medel för alkoholforskning

 

En sommarhälsning från redaktionen och information om utlysning av medel för alkoholforskning från Systembolagets Alkoholforskningsråd.

 
Publicerade: 2018-05-17 Mer...
 
Fler tillkännagivanden...
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!