Socialmedicinsk tidskrift


Ett blandnummer

Nummer 6, 2016, är ett blandnummer. Två bidrag är särskilt intressanta för den hälsopolitiska diskussionen. Den första är "Shanghaideklarationen – en väg för hälsofrämjande inom FN:s globala utvecklingsagenda" av Bo J A Haglund och Bosse Pettersson. Där framförs bl.a.: "Aldrig tidigare har Health Promotion varit så i centrum för de internationella diskussionerna om en global agenda för FN som i Shanghai, 2016. Att ta vara på de möjligheter att förbättra befolkningars hälsa som öppnats genom FNs hållbarhetsmål förutsätter att vi ser till hälsa i bred bemärkelse och i ömsesidig dialog på jämbördiga villkor med olika aktörer. Möjligheternas fönster är just nu öppet!". Den andra artikeln "Det handlar om jämlik hälsa (SOU 2016:55) – några kommentarer och förslag" av Göran Dahlgren, är en uppföljande debattartikel från föregående nummer Arbete för jämlik hälsa (Nummer 5, 2016). Ett nyckelförslag är att kommissionen bör tydliggöra hälsopolitiska mål och strategier i det folkhälsoarbete som sedan länge bedrivs i kommuner, landsting och frivilliga organisationer. I övrigt finns i numret bl.a. tre artiklar om psykiatrisk vård, en artikel om olika perspektiv i mediala berättelser och en om förebyggande arbete i skolan, den s.k. Choice-modellen.


   Source: SMT


Tillkännagivanden

 

Temanummer 6, 2016

 
Nummer 6 2016 "Forskning och teori: Ett blandnummer" är nu publicerat.

Redaktör för numret är Bo J A Haglund.
 
Publicerade: 2017-01-24 Mer...
 

Temanummer 5, 2016

 

Nummer 5 2016 "Tema: Arbete för jämlik hälsa" är nu publicerat.

Redaktörer för numret är Göran Henriksson, Anna Balkfors, Bo J A Haglund.
 
Publicerade: 2016-10-25 Mer...
 

Temanummer 4, 2016

 

Nummer 4 2016 "Tema: Medan livet går förbi  – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk
encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom)" är nu publicerat.

Redaktörer för numret är Kerstin Heiling, Lisa Forstenius, Bo J A Haglund.
 
Publicerade: 2016-09-28 Mer...
 
Fler tillkännagivanden...
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!