Socialmedicinsk tidskrift


Tema: Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Nummer 2, 2017, har temat Hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Numret ger en omfattande översikt av vad en hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) är, varför den behövs och riktlinjer för hur den skall uppnås. Temat presenteras i femton kapitel/artiklar under de fyra perspektiv som kännetecknar HFS: 1) Patientperspektivet, 2) Medarbetarperspektivet, 3) Befolkningsperspektivet och 4) Managementperspektivet. Översikten kan betraktas som en handbok för genomförande av den hälsofrämjande hälso- och sjukvården och har alla möjligheter att bli en klassiker inom området.


   Source: SMT


Tillkännagivanden

 

Temanummer 2, 2017

 
Nummer 2 2017 "Tema: Hälsofrämjande hälso- och sjukvård" är nu publicerat.

Redaktör för numret är Margareta Kristenson.
 
Publicerade: 2017-05-25 Mer...
 

Temanummer 1, 2017

 
Nummer 1 2017 "Tema: Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken" är nu publicerat.

Redaktörer för numret är Torkel Falkenberg, David Finer och Bo J A Haglund.
 
Publicerade: 2017-03-29 Mer...
 

Temanummer 6, 2016

 
Nummer 6 2016 "Forskning och teori: Ett blandnummer" är nu publicerat.

Redaktör för numret är Bo J A Haglund.
 
Publicerade: 2017-01-24 Mer...
 
Fler tillkännagivanden...
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!