Droger och mediciner – är det ett problem i svensk trafik?

Susanne Gustafsson, Åsa Forsman, Magnus Hjälmdahl

Sammanfattning


Alkohol i kombination med bilkörning är ett relativt väl utforskat område men när det gäller andra ämnen är kunskapen bristfällig. Syftet med den här studien är att kartlägga omfattningen av illegala droger och mediciner i svensk trafik. Resultaten visar att alkohol är det största problemet ur trafiksäkerhetssynpunkt men att det också finns stora olycksrisker förknippade med illegala droger. Även användning av mediciner medför förhöjda olycksrisker men tolkningen av dessa resultat försvåras av att vi inte vet om medicinerna använts enligt läkares förskrivning eller ej. Här behövs mer forskning för att utreda vid vilken användning mediciner blir ett problem i trafiken.

Nyckelord


Läkemedel; DRUID; drograttfylleri; trafiksäkerhet; skaderisk

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!