Medicinhistoria i Lund – en kort översikt

Tomas Gustafsson, Nils Hansson, Jonatan Wistrand, Peter M Nilsson

Sammanfattning


Lunds historia innehåller många medicinhistoriska händelser. Medicinhistoria som akademisk disciplin är dock inte endast deskriptiv utan även analyserande. Flera institutioner vid Lunds universitet bedriver medicinhistorisk forskning från olika utgångspunkter. Medicinhistoria är ett viktigt ämne för förståelsen av dagens medicin och denna översikt vill visa varför och hur ämnet behandlas vid Lunds universitet. 


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!