Suicid och suicidprevention inom järnvägstrafik

Helena Rådbo, Ragnar Andersson

Sammanfattning


Avhandlingen ”Systeminriktad prevention av järnvägssjälvmord - Strategiutveckling i en svensk kontext” av Helena Rådbo framlades i oktober 2008 vid Karlstads universitet (Rådbo, 2008 d). Avhandlingen som finansierats av Banverket utgår från vad järnvägen som transportsystem, med Banverket som huvudsaklig ”systemägare”, kan göra i sin miljö och verksamhet för att reducera förekomsten av suicid framför tåg. Detta innebär att studierna har ett systemperspektiv, dvs inte såsom brukligt ett individperspektiv. I denna artikel sammanfattas resultaten i form av principiellt möjliga preventionsstrategier alltifrån attraktionsdämpande till skadebegränsande åtgärder. Avhandlingen visar att systemägaren förfogar över en rad möjligheter, liknande principerna för olycksprevention. Den kanske viktigaste slutsatsen är att suicidprevention bör ses som en integrerad del i verksamhetens allmänna säkerhetsarbete.

The thesis ”Systems-oriented Prevention of Railway Suicide – Developing Strategies in a Swedish Context” by Helena Rådbo, was defended in October 2008 at Karlstad University, Sweden (Rådbo, 2008 d) The research, financed by the Swedish National Railway Administration, focuses on what the rail transportation system, with the National Railway administration being main systems-owner, can do within its own environments and operations in order to reduce the occurrence of suicide on railways. This means that the studies included in the thesis all emanate from a systems-oriented perspective, instead of the more commonly applied individual-centered perspective. This article summarizes the results in the form of alternative preventative strategies, ranging from attraction to lethality reducing measures. Thus, the thesis demonstrates a number of potentially available strategies in the hands of the systems-owner. The most significant conclusion, therefore, is that suicide prevention should be seen as an integral part of regular railway safety work.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!