Unmet need for mental healthcare among men in Sweden: Gendered pathways to care

Abstract

Bakgrund: Många män i Sverige har någon gång i livet depression och ångestsjukdom, men möter barriärer till hälso- och sjukvården. Dessa kan uppstå på tre olika steg: 1) man upplever inte behov av vård trots symtom, 2) man söker inte trots upplevt behov, och 3) tycker inte att man fått den vård man behöver när man sökt. Det saknas dock forskning som undersöker om män i högre grad möter barriärer än kvinnor på alla dessa tre steg och om det är skillnader mellan grupper av män.

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2022 Sara Blom