ME / CFS - nya riktlinjer för diagnos och behandling efter de senaste årens paradigmskifte

Abstract

Medan livet går förbi var ett temanummer av Socialmedicinsk tidskrift (smt), som vi publicerade år 2016 och som syftade till att beskriva den dåvarande forskningsfronten för det som tidigare kallades kroniskt trötthetssyndrom och numera kallas Myalgisk encefalomyelit/Chronic Fatigue Syndrome (ME/ CFS) och som klassades som en neurologisk sjukdom av WHO redan 1969 (1,2).
Mellan 0,4 - 2 % av befolkningen har de symtom som karaktäriserar tillståndet. Majoriteten är kvinnor i åldersgruppen 20 - 40 år. Det har gått sex år sedan detta temanummer publicerades och mycket ny forskning har hunnit publiceras inom området vad gäller orsaker och försök till behandling.

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2022 Bo J.A. Haglund