Medicinsk kunskapsutveckling, samhällets paradigmskiften och effektiv vårdorganisation

Abstract

Kunskapen om sjukdomar har under de senaste sjuttio åren ökat explosionsartat. Flera behandlingar har genomgått paradigmskiften och många sjukdomar kan numera behandlas med lyckat resultat. Som en följd har vårdorganisationen förändrats.

Björn Smedby visade ett stort intresse för ämnet hälsoekonomi; ett ämne som beaktar både medicinska och ekonomiska förutsättningar vid analyser av sjukvårdsorganisationen. Med magsårssjukdomen som exempel illustreras här hur kunskapsutvecklingen inom sjukvården format vårdorganisationen. Den medicinska kunskapsutvecklingen beskrivs med hjälp av fyra kunskapsnivåer.

Förutsättningar för god effektivitet föreligger när den organisatoriska strukturen beaktar överensstämmelse mellan den rådande kunskapsnivån och samhällets styrfaktorer. Två situationer med risk för uppkomst av organisatorisk ineffektivitet diskuteras: 1) hälsotillstånd på låg kunskapsnivå, vilka styrs av monetära värderingar; 2) hälsotillstånd på en hög kunskapsnivå, vilka styrs av förlegade professionella regler och värderingar.

.

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2022 Lars Borgquist