Temaledare - Till minne av Björn Smedby

Abstract

Det finns flera goda skäl att ge ut ett temanummer till Björn Smedbys minne. Det första handlar om att visa på vilket sätt Björn har varit en föregångare när det gäller att introducera ämnet hälso- och sjukvårdsforskning i en svensk kontext och vilken betydelse hans arbete fortfarande har för sjukvården och hälso- och sjukvårdsforskningen 40 år senare. Även om ämnet Health Services Research är väl etablerat på de flesta stora universitet i västvärlden har det hittills saknats en historieskrivning kring ämnets framväxt i Sverige. Ytterligare ett skäl till detta temanummer är att uppmärksamma den stora betydelse Björn haft för vissa specifika frågor, så som utarbetandet av ett klassifikationssystem för olika sjukdomar och utvecklingen av den medicinska fackterminologin.

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2022 Ulrika Winblad