Om vikten att göra experiment inom hälso- och sjukvårdsforskningen

Abstract

Denna artikel belyser vikten av att göra kliniska experiment inom hälso- och sjukvårdsforskningen. De kan göras etiskt korrekt och med både kvantitativa och kvalitativa metoder. Experimenten kan ge viktiga, nya kunskaper som till att börja med inte var uppenbara.Metodiska experiment gör det möjligt att pröva nya ideer innan de införs på bred front genom politiska beslut. Artikeln visar också prov på att aktiv, experimentell forskning kan mobilisera starka motkrafter. 

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2022 Urban Rosenqvist