Björn Smedby: Ledde Socialvetenskapliga forskningsrådet (SFR) i en viktig etableringsfas

Abstract

Under åren 1993–1997 var Björn Smedby huvudsekreterare för Socialvetenskapliga Forskningsrådet, SFR. Huvudsekreteraren ledde då myndigheten tillsammans med en kanslichef så ett tungt ansvar vilade på Björn att verka för att SFR fortsatte att utveckla både vetenskaplig kvalitet och samhällelig relevans i de områden SFR hade i uppdrag att stödja. Trots sitt viktiga uppdrag som huvudsekreterare kunde Björn ändå fortsätta bidra inom sina huvudsakliga intresseområden – hälso- och sjukvårdsforskning, medicinsk språkvård och klassifikationsfrågor.

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2022 Peter Allebeck