Nordiskt och internationellt samarbete kring klassifikation av sjukdomar

Abstract

De första egentliga sjukdomsklassifikationerna tillkom i mitten av 1700-talet. År 1749 startade Sverige den äldsta kontinuerliga befolkningsstatistiken i världen. Under 1800-talet utarbetade de nordiska länderna var för sig egna listor över dödsorsaker och klassifikationer av sjukdomar. Så småningom byggdes det nordiska och internationella samarbetet ut inom det hälsostatistiska området. Genom den nordiska medicinalstatistiska kommittén (Nomesko) och det nordiska klassifikationscentret i Uppsala – med professor Björn Smedby som dess förste föreståndare – har de nordiska länderna aktivt deltagit i detta arbete. Det nordiska samarbetet har präglats av både pragmatiska lösningar och oenighet. I artikeln beskrivs det nordiska och internationella klassifikationssamarbetet inom hälsoområdet.

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2022 Lars Berg