Trafikmedicinsk överblick av tillämpade teorier och metoder

Abstract

Inom den högre utbildningen har det under perioden 2003-2020 redovisats ett betydande antal examensarbeten där studenter har uppmärksammat trafiksäkerhet, utryckningskörning och risktaganden i samband med transport och förflyttning i vägtrafiken. I studien har totalt 38 examensarbeten analyserats utifrån ett trafikmedicinskt perspektiv på ämnesval, tillämpade teorier/begrepp och vetenskapliga metoder. 17 uppsatser fokuserade på ambulanspersonal medan övriga vetenskapliga arbeten behandlade polispersonalens arbetsvillkor. Studenternas ämnesval beskrivs utifrån en vetenskaplig grundstruktur den så kallade Haddonska matrisen. Ett resultat av analysen visar att det funnits ett stort intresse för såväl trafiksäkerhet som skadeförebyggande arbete och insatser. Artikeln avslutas med diskussionsfrågor om utmaningar med fortsatt fokus på riskmedvetenhet och förebyggande perspektiv på riskmedvetenhet och utryckningskörning med polisfordon och ambulansfordon.

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2021 Jörgen Lundälv