Linking Critical Social Innovation and Health Promotion – Reflections on a Project Working with Young Marginalized Mothers in the Outskirts of Denmark
PDF

Nyckelord

Critical social innovation
health promotion
young mothers
social relations

Abstract

There has been a remarkable lack of both studies and discussions of social innovation in health promotion literature. In the light thereof, this article pursues three interlinked goals. First, it presents a mainstream conception of social innovation and a more critical strand of social innovation literature depicted as relevant for health promotion. This is done by conceptualizing social innovation as needs-based health promotion. Second this perspective is used to analyze a case of health promotion at the local level. The case is based on interviews and observations from a project dealing with the diverse needs of young, marginalized mothers in the outskirts of Denmark. Thirdly central empirical and theoretical lessons to be learned from the case is lifted forward and perspectives pointing onwards based on the linking of critical social innovation and health promotion concludes the article.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.